Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Štádiá tehotenstva

Tehotenstvo sa delí na tri obdobia, ktoré nazývame trimestre. Dalo by sa povedať, že každé z nich trvá približne 13 týždňov. Už vieme, že fyziologické tehotenstvo trvá 40 týždňov a lekár pomocou gravidmetra (pôrodnícke počítadlo) vám vypočíta, v ktorom týždni sa nachádzate a určí aj daný mesiac. V každom štádiu tehotenstva spôsobuje rast a vývin plodu obrovské zmeny v tele ženy. Aj keď dané zmeny prebiehajú podľa určitého vzorca, každá žena je iná a prežíva tehotenstvo iným spôsobom. Účelom zmien je prispôsobiť materský organizmus špecifickým nárokom vyvíjajúceho sa plodu v tele matky.

%d bloggers like this: