Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: tehotenstvo

Zákonník práce: Zvýšila sa ochrana tehotných žien pred diskrimináciou vďaka mimovládnym organizáciám

Bratislava, 4. 5. 2011 (ODZ) – Ľudskoprávne mimovládne organizácie (MVO) už pred viac ako polrokom upozornili, že ani pripravovaná novelizácia Zákonníka práce nechráni tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe. Napriek medzinárodným záväzkom a smerniciam EÚ situácia na Slovensku je dlhodobo poznačená diskrimináciou žien vo forme ich prepúšťania v skúšobnej dobe z dôvodu tehotenstva. SR mala pritom transponovať príslušné smernice EÚ už pred niekoľkými rokmi.

Čítať viac z tohto článku

Housenka není človek

Laboratoř – galerie – doupě. Krása i hrůza. Na stole mikroskopy a preparáty, na zdech fascinující fotografie. Pražské embryologické pracoviště profesora JANA EVANGELISTY JIRÁSKA (75) má magický rozměr: smrt tu může předcházet zrození a snímky z nitra dělohy působí v počítačové úpravě jako z dalekého vesmíru. Fotografie a videozáznamy odsud jsou světově ceněny, k české veřejnosti se však dostávají zřídka. Například prostřednictvím televizního seriálu BBC Lidské tělo.

Čítať viac z tohto článku