Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: Sexuálne a reprodukčné práva

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP)

SPR vydala dva nové informačné materiály k tematike sexuálneho a reprodukčného zdravia a výhrady svedomia v zdravotníctve. Materiál o SRZP obsahujú nasledujúce infomácie:

Sexuálne  a reprodukčné  práva  a zdravie:
– Základné informácie  a východiská,
– Definíciu reprodukčného zdravia,
– Definíciu sexuality a sexuálneho zdravia,
– Prehľad základných medzinárodne záväzných dokumentov,
– Vybrané princípy z Charty reprodukčných práv IPPF,
– Vymedzenie obsahu a základných pojmov.

Celý materiál v Pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

Podpíšte petíciu proti zmrzačovaniu dievčat!

Vedeli ste, že každý deň, najmenej 8000 dievčat a žien vo svete trpí, pretože boli podrobené tzv. ženskej obriezke, teda mrzačeniu ženských pohlavných orgánov? Znamená to, že sa každú minútu päť dievčat musí podrobiť tomuto barbarskému rituálu. Dnes proti tomu môžete niečo urobiť aj vy. Prečítajte si a podpíšte petíciu Amnesty International požadujúcu jasnú stratégiu Európskej únie na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov (FGM) a ochranu žien a dievčat pred touto nebezpečnou praxou v Európe aj mimo nej.  Aj Vaša podpora môže pomôcť pri ukončení FGM a uchránenie dievčat od tejto praxe v budúcnosti.

Petíciu nájdete tu: http://www.endfgm.eu/en/

Benedikt XVI. pripúšťa kondómy v boji proti AIDS

K skutočnej revolúcii z hľadiska cirkvi na používanie antikoncepcie sa odhodlal Benedikt XVI. Ten vôbec ako prvý pápež v histórii pripustil používanie kondómov, ak sa tým zabráni riziku prenosu choroby AIDS.

Čítať viac z tohto článku

Rada Európy o výhrade vo svedomí

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo na svojom zasadnutí 7.10.2010 rezolúciu s názvom Právo na výhradu vo svedomí v zdravotníckych službách zo zákona (The right to conscientious objection in lawful medical care). Hoci sa výsledný text rezolúcie podstatne líšil od návrhu predkladaného poslankyňou McCafferty (Social, Health and Family Affairs Committee), znenie prijaté hlasmi konzervatívnych poslancov a poslankýň definujú zásady právnej úpravy výhrady vo svedomí, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú aplikované.

Čítať viac z tohto článku

Požehnanie od Nobela

(Sme, 9.10.2010) Kým katolícka cirkev stále zaujíma k umelému oplodneniu negatívny postoj, tento týždeň sa štyrom miliónom detí narodeným zo skúmavky dostalo vedeckého požehnania v podobe udelenia Nobelovej ceny za medicínu Robertovi G. Edwardsovi, ktorý stál pri zrode oplodnenia in vitro.

Sýkora: Máme kľúč k medicíne 21. storočia

Biológ a filozof PETER SÝKORA je vášnivým diskutérom. V práve vydanej  knihe však opisuje výskum raných embryí úplne vecne, pričom aj laickému čitateľovi ponúka argumenty z každej strany. Jeho najzákladnejšou tézou je, že o bioetike by sme mali diskutovať.

Čítať viac z tohto článku

Na miskách etických váh je zdravie a život

Na Slovensku hrozia vedcom tvrdé tresty za výskum raných ľudských embryí, a tak je vlastne zakázaný. Hlavným dôvodom sú údajne morálne ohľady. Bez bádania v tejto oblasti si však moderný svet nevie prestaviť ďalší pokrok v medicíne. Aj podobnú bioetickú dilemu možno riešiť rozumným kompromisom, tvrdí profesor Peter Sýkora, autor prvej, práve vydanej slovenskej monografie na túto tému.