Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: reprodukčné zdravie

Cirkev a sex

Hladnej svini sa len o kukurici sníva. Toto slovenské príslovie podľa Oľgy Pietruchovej zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo presne vystihuje posadnutosť Konferencie biskupov Slovenska sexuálnymi témami. Len čo sa vo verejnom diskurze spomenie niečo, čo súvisí so sexuálnym životom – interrupcie, sexuálna výchova, hormonálna antikoncepcia, homosexualita -, hneď verejne bijú na poplach. Pri iných vážnych témach, ktoré desia spoločnosť, napríklad rastúca detská až beštiálna brutalita a násilie, sú akosi ticho.
Najnovšie sa terčom ich kritiky stal Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia z dielne ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča. Spolu s kresťanskými aktivistami tvrdia, že je absolútne zlý, neprijateľný, povedie k promiskuite, liberalizácii potratov a že dokonca hazarduje so zdravím a životmi mladých, lebo propaguje hormonálnu antikoncepciu. Hotová Sodoma, Gomora.

Tri stovky aktivistov vyšli do ulíc, zazvonili pred Úradom vlády mobilmi, zaštrngotali kľúčmi, žiadali stiahnutie programu. O dobe, v ktorej sex i násilie už dávno nie sú tabu, i o tých, ktorí túto dobu zaspali, sa so psychológom MAROŠOM MAJKOM, PhD., (29) porozprávala LENKA KAPUSTOVÁ. celý článok

Tradície nemôžu obmedzovať ľudské práva

Slovo s hosťom / Oľga Pietruchová, riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo
Vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu STU a v tomto roku ukončila diaľkové štúdium na Rose Mayreder College v odbore rodových štúdií. Tematike ľudských práv žien sa venuje od roku 1998. Bola jednou z iniciátoriek Iniciatívy za možnosť voľby, ktorá vznikla ako reakcia na pokus KDH o zákaz interrupcií. V rokoch 2001 a 2002 koordinovala oba ročníky kampane Piata žena. V r. 2004 po vzniku Ženskej loby Slovenska ako koordinácie siete ženských MVO smerom k Európskej ženskej loby (EWL) bola zvolená za predsedníčku Ženskej loby Slovenska a členku výboru EWL so sídlom v Bruseli. Pôsobí aj ako externá konzultantka pre Rozvojový program OSN (UNDP) a Populačný fond OSN (UNFPA). Svoje názory a postoje publikuje v mnohých slovenských periodikách. Má dve deti a tretie práve na ceste.

Čítať viac z tohto článku

Rešpektovať slobodu voľby

Slovo č.22/2007 S HOSŤOM / MUDr. Michal Kliment, PhD, gynekológ a pôrodník

Narodil sa 17. januára 1949 v Bratislave, pôsobí na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Dérerovej Nemocnice s poliklinikou v Bratislave, učí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde vedie Kabinet gynekologicko-pôrodníckej imunológie. Je konzultantom pre problematiku zápalových gynekologických ochorení, založil a ako výkonný riaditeľ viedol od roku 1991 slovenskú Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorej je v súčasnosti prezidentom. Je aj dlhoročný člen Medzinárodnej spoločnosti pre plánované rodičovstvo (IPPF), spolupracovník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), spolupracuje aj s UNHCR, UNFPA a je aj členom Inštitútu pre populáciu vo Washingtone. Je ženatý, má tri dospelé deti a tri vnúčatá.
Čítať viac z tohto článku

Housenka není človek

Laboratoř – galerie – doupě. Krása i hrůza. Na stole mikroskopy a preparáty, na zdech fascinující fotografie. Pražské embryologické pracoviště profesora JANA EVANGELISTY JIRÁSKA (75) má magický rozměr: smrt tu může předcházet zrození a snímky z nitra dělohy působí v počítačové úpravě jako z dalekého vesmíru. Fotografie a videozáznamy odsud jsou světově ceněny, k české veřejnosti se však dostávají zřídka. Například prostřednictvím televizního seriálu BBC Lidské tělo.

Čítať viac z tohto článku