Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: prenatálny vývoj

Sýkora: Máme kľúč k medicíne 21. storočia

Biológ a filozof PETER SÝKORA je vášnivým diskutérom. V práve vydanej  knihe však opisuje výskum raných embryí úplne vecne, pričom aj laickému čitateľovi ponúka argumenty z každej strany. Jeho najzákladnejšou tézou je, že o bioetike by sme mali diskutovať.

Čítať viac z tohto článku

Na miskách etických váh je zdravie a život

Na Slovensku hrozia vedcom tvrdé tresty za výskum raných ľudských embryí, a tak je vlastne zakázaný. Hlavným dôvodom sú údajne morálne ohľady. Bez bádania v tejto oblasti si však moderný svet nevie prestaviť ďalší pokrok v medicíne. Aj podobnú bioetickú dilemu možno riešiť rozumným kompromisom, tvrdí profesor Peter Sýkora, autor prvej, práve vydanej slovenskej monografie na túto tému.

Treba život každej ludskej zygoty bezpodmienečne chránit?

Peter Sýkora: Treba život každej ludskej zygoty bezpodmienecne chránit? (FILOZOFIA roc.61(2006), c.7, str.562-568)

Celý text nájdete tu: http://www.infovek.sk/~sykora/HTML/BIOETIKA/Ochrana%20zygoty.pdf

Housenka není človek

Laboratoř – galerie – doupě. Krása i hrůza. Na stole mikroskopy a preparáty, na zdech fascinující fotografie. Pražské embryologické pracoviště profesora JANA EVANGELISTY JIRÁSKA (75) má magický rozměr: smrt tu může předcházet zrození a snímky z nitra dělohy působí v počítačové úpravě jako z dalekého vesmíru. Fotografie a videozáznamy odsud jsou světově ceněny, k české veřejnosti se však dostávají zřídka. Například prostřednictvím televizního seriálu BBC Lidské tělo.

Čítať viac z tohto článku