Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: mládež

Ideálna sexuálna výchova – inšpirácia z Írska

Autorka v článku opisuje svoje skúsenosti so sexuálnou výchovou (alebo skôr jej absenciou) počas svojho dospievania a uvádza, ako by podľa nej mala ideálna sexuálna výchova vyzerať a čo by sa na jej hodinách chcela dozvedieť.

Autorka blogu síce vyrastala v Írsku, jej skúsenosti sú vsak aplikovateľné aj na slovenskú realitu.

http://massivehassle.com/2013/07/04/the-sex-education-i-wish-i-had/

Ukončenie projektu Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v marci ukončila polročný projekt “Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II” financovaný z dotačnej schémy na podporu ľudských práv a slobôd Úradu vlády SR.

Projekt prebiehal od oktobra 2012 do marca 2013, počas neho sa zorganizovali štyri víkendové tréningy pre študentov a študentky, ktorých sa zúčastnilo spolu 21 účastníkov a účastníkov, osvetová akcia na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom, sexuálnom a sexualizovanom násilí, bol publikovaný stručný sprievodca pre rovesnícke vzdelávanie a vytvorený webový portál mládežníckej skupiny, ktorá sa vytvorila v priebehu projektu zo zapojených študentov a študentiek.  Čítať viac z tohto článku

Tlačová správa z osvetovej akcie k prevencii rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia

V piatok 8. 3. 2013 sa uskutočnila osvetová akcia s názvom „(ne)počujem, (ne)vidím, (ne)konám!“ Akcia bola organizovaná mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami Spoločnosti pre plánované rodičovstvo v rámci projektu Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Názov reflektuje časté postoje spoločnosti voči násiliu v ich okolí ako aj snahu o to, aby boli ne v zátvorkách odstránené a problematike násilia bola venovaná oveľa väčšia pozornosť, keˇdže práve táto je častokrát kľúčovou pri predchádzaní a boji proti násiliu.

Akcia sa uskutočnila na Medzinárodný deň žien, pretože v tento deň si pripomíname práva žien a dievčat, ktoré sú najčastejšími obeťami násilia, práve kvôli svojmu pohlaviu. Rodovo podmienené, sexuálne a sexualizované násilie je porušením základných ľudských práv, ako napríklad práva na rovnaké zaobchádzanie, na zaobchádzanie s úctou a dôstojnosťou či právo na ochranu proti mučeniu. Čítať viac z tohto článku

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo spúšťa nový projekt

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v týchto dňoch spúšťa nový projekt, financovaný z dotačnej schémy na podporu ľudských práv a slobôd Úradu vlády SR.

Cieľom projektu „Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II“ je zlepšiť úroveň poskytovania sexuálnej výchovy na Slovensku v súlade  s medzinárodnými záväzkami SR v ľudsko-právnej oblasti, najmä odporúčaniami Komisie OSN pre postavenie žien a v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, prevencie rizikového sexuálneho správania a odstraňovania stereotypov a predsudkov v školách a školských zariadeniach v ISCED 1-3 (základné a stredné školy) a tiež zlepšiť informácie a zručnosti v poskytovaní sexuálnej výchovy tak, aby boli v súlade s medzinárodne uznávanými ľudsko-právnymi štandardami a  modernými poznatkami a prístupmi odskúšanými v zahraničí s podobným kultúrno-spoločenským zázemím (Nemecko, Portugalsko, Írsko a pod).

V rámci projektu sa zameriame na vyškolenie multiplikátorov sexuálnej výchovy  – študentov a študentiek vysokých škôl, najmä pedagogického zamerania, pre poskytovanie workshopov sexuálnej výchovy na školách formou peer education (rovesníckeho vzdelávania) pod supervíziou skúsených lektorov/iek z praxe, vytvoríme podmienky pre formovanie celoslovenskej mládežníckej siete lektorov a lektoriek sexuálnej výchovy a vytvoríme informačné materiály pre žiakov a žiačky ZŠ a SŠ sprostredkúvajúce informácie holistickej sexuálnej výchovy.

Prvý tréningový víkend sa uskutoční 10 – 11 Novembra v Senci.

 

 

znak_uvsr_colorRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd – LP/2012/134. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Madame Eva: Deti a sex

Mamííí, čo je to sex?

Čo vaše dieťa o sexualite nenaučíte vy, to ho naučí internet, pokútna literatúra a ulica. Vyberte si.

Zmierte sa s tým, že vaše deti vedia o sexe oveľa viac ako vy v ich veku. Vedia viac, ako si myslíte, že vedia, a oveľa viac, ako by ste chceli, aby vedeli. Nemusí sa vám to páčiť, ale asi s tým nič neurobíte. Čo môžete a mali by ste spraviť je, že informácie, ktoré sa na ne valia z každej strany ako cunami, im pomôžete spracovať, uvediete na pravú mieru, prípadne doplníte. Tak, aby vedeli o rizikách sexu ešte skôr, ako ich môžu reálne ohroziť, aby mali k svojej sexualite pozitívny vzťah a aby mohli neskôr viesť zdravý a spokojný partnerský život. Tomuto sa hovorí sexuálna výchova.

Čítať viac z tohto článku

Dvanásťročná poľská školáčka čaká dieťa so 14-ročným spolužiakom

Dvanásťročná dievčina z poľského mesta Piotrków Trybunalski sa za tri mesiace stane matkou. Otcom ešte nenarodeného dieťaťa je jej o dva roky starší kamarát. Odborníci sa zhodujú na tom, že poľská mládež má nedostatočné vedomosti o sexe a antikoncepcii.

Čítať viac z tohto článku

Dievčatá z rozpadnutých rodín: matkami sa stávajú skôr

Dôsledkom stresu, nestabilných rodinných pomerov či rozvodov je, že dievčatá skôr dospievajú a matkami sa stávajú skôr ako ich rovesníčky. Rozpad rodiny alebo naopak život v nestabilnom rodinnom prostredí má veľmi stresujúci a negatívny vplyv najmä na dievčatá. Štúdia odhalila, že práve dievčatá z takýchto rodín sa matkami stávajú veľmi skoro.

Čítať viac z tohto článku