Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: Legislatíva

Uhliarik chce zakázať preplácanie antikoncepcie

(Pravda, 22.2.2011) Minister zdravotníctva za KDH Ivan Uhliarik, ktorý sa netají tým, že je proti interrupciám, chce zakázať aj preplácanie antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia. Odborníci hovoria, že je to v rozpore so štandardnými prístupmi okolitých krajín, ale aj s odporúčaniami OSN.

Čítať viac z tohto článku

Rada Európy o výhrade vo svedomí

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo na svojom zasadnutí 7.10.2010 rezolúciu s názvom Právo na výhradu vo svedomí v zdravotníckych službách zo zákona (The right to conscientious objection in lawful medical care). Hoci sa výsledný text rezolúcie podstatne líšil od návrhu predkladaného poslankyňou McCafferty (Social, Health and Family Affairs Committee), znenie prijaté hlasmi konzervatívnych poslancov a poslankýň definujú zásady právnej úpravy výhrady vo svedomí, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú aplikované.

Čítať viac z tohto článku

Na miskách etických váh je zdravie a život

Na Slovensku hrozia vedcom tvrdé tresty za výskum raných ľudských embryí, a tak je vlastne zakázaný. Hlavným dôvodom sú údajne morálne ohľady. Bez bádania v tejto oblasti si však moderný svet nevie prestaviť ďalší pokrok v medicíne. Aj podobnú bioetickú dilemu možno riešiť rozumným kompromisom, tvrdí profesor Peter Sýkora, autor prvej, práve vydanej slovenskej monografie na túto tému.

Stanovisko k návrhu KDS

Odborné stanovisko k návrhu zákona poslancov NR SR Pavla Minárika a Rudolfa Bauera o zavedení povinnosti lekára poučiť ženu o abortívnych účinkoch modernej antikoncepcie a s tým súvisiacich noviel zákonov.

Čítať viac z tohto článku

Stanovisko SPR k novelám interrupčného zákona

Stanovisko SPR k predkladanej poslaneckej novele zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva resp. k novele zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z.

Vyžadovanie súhlasu rodiča resp. zákonného zástupu pre osobu, ktorá nie je plnoletá

Hranica 16 rokov, ako je zakotvená v našom zákone, je pre Európu úplne štandardná. Mnohé krajiny túto hranicu vôbec neupravujú. Zvýšenie vekovej hranice, pri ktorej je potrebný súhlas rodičov,  považujeme za zhoršenie prístupu mladých žien k UPT. Snahou štátu má byť podľa Akčného plánu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji zlepšenie prístupu k službám reprodukčného zdravia.

Čítať viac z tohto článku

Sexuálne a reprodukčné zdravie

(Kapitola z tieňovej správy CEDAW, 2008) Sexuálne a reprodukčné zdravie sa na Slovensku v posledných rokoch stali politickou témou, často polarizujúcou spoločnosť. Právo žien na súkromie a ochrana osobnej slobody a ľudskej dôstojnosti zaručené každej osobe v Ústave SR sa stali predmetom útokov zo strany konzervatívnych a náboženských skupín, ktorých cieľom je zamedzenie  prístupu k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia. Táto kapitola načrtne niekoľko najaktuálnejších problémov v tejto oblasti týkajúce sa zákona o umelom prerušení tehotenstva, prekážok prístupu k službám reprodukčného zdravia (výhrada svedomia, finančná dostupnosť), návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR, sexuálnej výchovy a inštitucionálneho zabezpečenia problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia.   

Čítať viac z tohto článku

Program sexuálneho zdravia sa do praxe tak skoro nedostane

Opatrenia na rozšírenie antikoncepcie či prepracovanie sexuálnej výchovy na školách, ktoré mal priniesť program sexuálneho zdravia, sa do praxe zrejme v najbližšom období nedostanú. Vyplýva to zo stanoviska ministerstva zdravotníctva. Vláda otvorila debatu o programe ešte koncom marca, po protestoch kresťanských organizácií však kabinet rokovanie o tomto bode prerušil.