Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: Interrupcie

Nadiktovaný koniec interrupcií zrušili

Bratislavské nemocnice aj naďalej budú robiť interrupcie. Rozhodlo o tom vedenie, nie výhrada svedomia lekárov.

Čítať viac z tohto článku

Zákaz interrupcií zrušili, Uhliarikov človek ustúpil

Univerzitná nemocnica v Bratislave bude vykonávať interrupcie, tak ako si to vyžaduje dodržiavanie ľudských práv. Vedenie tejto najväčšej štátnej nemocnice tak rozhodlo týždeň po tom, čo Pravda upozornila, že sa tam tieto zákroky prestali robiť. A to po nástupe nového riaditeľa Jozefa Sabola, ktorého do funkcie vymenoval minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH). Nemocnica sa pritom odvolávala na výhradu svedomia. Uhliarik celý čas popieral, že dal pokyn, aby sa interrupcie v najväčšej štátnej nemocnici nerobili, povedal však, že ho taký prístup teší. viac

Výhrada svedomia a reprodukčné zdravie

Michal Kliment, gynekológ, národný koordinátor programu Svetovej zdravotníckej organizácie a prezident SPR | Pravda, 28. januára 2011
 
Všetky gynekologicko-pôrodnícke kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave náhle prestali vykonávať umelé prerušenia tehotnosti. Z dôveryhodných zdrojov z ministerstva zdravotníctva je známe, že sa tak stalo na osobný, ústny príkaz ministra Ivana Uhliarika. Preto vedúci týchto pracovísk nemajú veľmi na výber, ak ich osobná kariéra závisí od priazne šéfa rezortu, v ktorom pracujú.

Stanovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava k téme umelého prerušenia tehotenstva

Univerzitná nemocnica Bratislava vždy rešpektovala a aj rešpektuje všetky  práva ako aj charty, ktoré má občan Slovenskej republiky. Základný zákon ktorým  je ústava SR hovorí, že každý občan má právo na adekvátnu bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Čítať viac z tohto článku

Nemožnosť voľby

(Pravda, 22.1.2011) Zákon o výhrade svedomia síce na Slovensku nebol prijatý, ale v niektorých oblastiach to vyzerá, akoby tu platil odjakživa. A čo je horšie, neuplatňuje sa individuálne, ale plošne. Je známe, že niektoré severoslovenské nemocnice, odvolávajúc sa na výhradu svedomia, už roky nerobia umelé prerušenie tehotenstva. K Orave a Spišu, oblastiam so silne veriacim obyvateľstvom, sa však najnovšie pridala aj Bratislava, ktorá bola považovaná za baštu liberalizmu… viac

Štátne kliniky majú výhradu svedomia. Uhliarik mlčí

(Pravda, 22.1.2011) Ženy, ktoré by chceli podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva na niektorom z troch pracovísk Univerzitnej nemocnice v Bratislave, dnes nemajú šancu. S výnimkou zdravotných či vekových dôvodov totiž v týchto dňoch tento zákrok prestali vykonávať už na všetkých jej klinikách. Tamojší lekári na žiadosti o interrupciu reagujú vyhýbavo, odôvodňujú to technickými príčinami a odkazujú pacientky na súkromné zariadenia…. viac

Interrupcie nerobíme. Z technických príčin… (Pravda)

(Pravda, 22.1.2011) “Interrupcie už nerobíme.” “Odkedy?” “Oddnes. Dovi.” Takáto komunikácia prebehla medzi redaktorkou Pravdy, keď sa v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave-Petržalke ako fingovaná pacientka chcela telefonicky objednať na zákrok… viac