Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tag Archives: Antikoncepcia

Stanovisko k návrhu KDS

Odborné stanovisko k návrhu zákona poslancov NR SR Pavla Minárika a Rudolfa Bauera o zavedení povinnosti lekára poučiť ženu o abortívnych účinkoch modernej antikoncepcie a s tým súvisiacich noviel zákonov.

Čítať viac z tohto článku

Antikoncepcia namiesto interrupcie

Desaťtisíc osemsto šesťdesiatdeväť. Toľko žien podstúpilo v roku 2008 interrupciu. Napriek tomu, že to je najnižšie číslo od roku 1960, je podľa gynekológov stále vysoké. Prečo? Lebo na Slovensku užíva antikoncepciu len približne 300-tisíc žien, hoci antikoncepčná tabletka je zaradená medzi desať najdôležitejších objavov minulého storočia.

Čítať viac z tohto článku

História antikoncepcie

Po celé stáročia vedci bádali, skúmali a kládli si otázku, kde sa nachádza skutočná kolíska ľudstva. Zaujíma to aj Vás? Čítajte ďalej, dozviete sa odpoveď.

Reprodukčné správanie slovenských žien

Aby slovenské zdravotníctvo, ale aj medzinárodné a miestne mimovládne organizácie mohli prispieť k optimalizácii reprodukčného zdravia slovenskej populácie, je nevyhnutné poznať reálne sexuálne a reprodukčné správanie obyvateľstva, úroveň vedomostí o možnostiach ochrany pred neželaným tehotenstvom, sociálnu akceptovateľnosť jednotlivých antikoncepčných metód a prostriedkov a úroveň informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví.

Čítať viac z tohto článku

Sexuálne a reprodukčné zdravie

(Kapitola z tieňovej správy CEDAW, 2008) Sexuálne a reprodukčné zdravie sa na Slovensku v posledných rokoch stali politickou témou, často polarizujúcou spoločnosť. Právo žien na súkromie a ochrana osobnej slobody a ľudskej dôstojnosti zaručené každej osobe v Ústave SR sa stali predmetom útokov zo strany konzervatívnych a náboženských skupín, ktorých cieľom je zamedzenie  prístupu k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia. Táto kapitola načrtne niekoľko najaktuálnejších problémov v tejto oblasti týkajúce sa zákona o umelom prerušení tehotenstva, prekážok prístupu k službám reprodukčného zdravia (výhrada svedomia, finančná dostupnosť), návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR, sexuálnej výchovy a inštitucionálneho zabezpečenia problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia.   

Čítať viac z tohto článku