Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Projekt k sexuálnej výchove

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd aktivity v projekte s názvom “Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv” LP/2011/02/146 od novembra 2011 do konca marca 2012 .

Cieľovými skupinami sú pedagogickí/é a odborní/é zamestnanci/kyne základných a stredných škôl i školských zariadení na zákalde ich zájujmu o ponúknuté aktivity prostredníctvom našich lektorov/liek priamo školám a zariadeniam alebo prostredníctvom ich zriaďovateľov.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť úroveň poskytovania sexuálnej výchovy v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentami žiakom a žiačkám základných a stredných škôl prostredníctvom pedagogickcýh a odborných zamestnancov/kýň s rešpektovaním ľudsko-právneho prístupu a moderných poznatkov i prístupov v uvedenej problematike.

Plánované a realizované aktivity – mestá a obce: Šumiac, Zvolen, Žiar naad Hronom, Kremnica, Kežmarok, Nitra, Pezinok, Malacky, Lučenec, Banská Bystrica a ďalšie podľa záujmu a následnej dohody•Lektorský tím: realizáciu aktivít zabezpečuje lektorský tím zložený z kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov/gičiek, psychológov/gičiek odborných zariadení s dlhoročnými skúsenosťami v sexuálnej výchove rôznych vekových skupín (od detí predškolského veku až po dospelých).

Čiastkové ciele:

•Informovať účastníkov / čky o základných východiskách pre realizáciu SXV v školskom prostredí (Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, Dohovor o právach dieťaťa, Európska dohovor o ľudských právach, UO VMR a možnosti ich realizácie v škole).

•Prostredníctvom modelu zážitkového skúsenostného modelu vyučovania v rôznych organizačných formách sprostredkovať základné informácie o ľudskej sexualite tak, aby viedli k poznaniu, že sexualita je prirodzenou súčasťou života človeka od jeho narodenia až po smrť, že sprevádza človeka v rôznych podobách a má pre neho nielen inštrumentálnu, ale aj autonómnu funkciu.

•Uvedomiť si, že sexuálna výchova sa neobmedzuje na poučenia o pohlavných orgánoch a fyziológii pohlavného styku, ale hlavne to, že vychádza z podstaty človeka a jeho túžby po šťastnom živote, v ktorom zohráva sexualita a jej vnímanie i prežívanie dôležitú úlohu.

•Konfrontovať svoje vlastné vnímanie sexuality v osobnom i širšom spoločenskom kontexte a osvojiť si účinné stratégie, prostredíctvom ktorých dokážu účastníci/čky rozvíjať špecifické kompetencie v sexuálnej výchove a prostredníctvom jej obsahu prispieť k rozvíjaniu potrebných kompetencií žiakov/čok tak, aby dokázali vnímať sexualitu ako hodnotu s výrazným etickýma ľudskoprávnym rozmerom a kultivovane ju vyjadrovať a komuniikovať o nej počas svojho života.

Ak máte záujem o realizáciu aktivít v uvedenom projekte vo vašom zariadení, kontaktujte jeho koordinátorku Mgr. Lenku Rovňanovú na mailovej adrese: lenka@rodicovstvo.sk

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: