Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Zákony

ZÁKON
73/1986 Zb. Slovenskej národnej rady z 23.októbra 1986 o umelom prerušení tehotenstva. Zmena: 419/1991 Zb.

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 5.novembra 1986, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve

NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU a ďalšie dokumenty k rozhodovacej činnosti

STANOVISKO
Výboru SSPRVR a právna analýza ustanovení §§ 4 a 5 zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva a vyhlášky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb.

Zhrnutie najzávažnejších problémov návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti (A.Lamačková, Možnosť voľby)

Súvisiace zákony:

Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti: Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ABORTION LEGISLATION IN EUROPE (UPDATED January 2009)

 

%d bloggers like this: