Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Analýzy

Publikácia Interrupcie a právo prináša právnu analýzu legálneho stavu interrupcií z pohľadu medzinárodných a národných právnych systémov. Publikácia bola spracovaná podľa analýzy, ktorú ako amicus brief pripravilo Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci s Možnosťou voľby a SPR pri príležitosti rozhodovania Úsravného súdu o súlade interrupčného zákona s ústavou.

%d bloggers like this: