Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Prejavy

AIDS sa dá zistiť krvným testom na zistenie HIV protilátok. V úvahu treba vziať dĺžku obdobia, keď ešte organizmus nestačí vytvoriť preukázateľné protilátky. Tato doba bola stanovená na 3 mesiace.
vyšetrenie AIDS na Slovensku: Ambulancia NRC HIV/AIDS, ÚPKM, Limbová 14, Bratislava, tel. 02…, http://www.upkm.sk/aids/

Od nákazy k vzniku plne rozvinutého ochorenia AIDS obvykle uplynie niekoľko rokov (priemerne 10,5). Za 3-8 týždňov po infekcii dochádza u cca 50% infikovaných k príznakom akútnej HIV infekcie, obvykle v podobe chrípky. Tie spontánne miznú a nasleduje dlhé obdobie bez príznakov, keď však dochádza k zmenám v imunitnom systéme. Tie vedú napríklad k kvasinkovej infekcii úst, vonkajších genitálií a pošvy, k výsevu pásového oparu, k zápalom vaječníkov a k celkovým príznakom, ako je únava, hnačky, chudnutie a horúčky. Pridávajú sa infekcie virové, bakteriálne, kvasinkové a parazitárne.

AIDS je pozvoľne sa vyvíjajúca choroba, ktorá sa prejavujecelkovými príznakmi, ako sú strata telesnej hmotnosti, zväčšenie lymfatických uzlín a potenie. Chorí sú veľmi vnímaví aj na určité typy pľúcnych infekcií, infekcií tráviacej sústavy a určité typy rakoviny. Človek nainfikovaný vírusom HIV nemusí mať nijaké príznaky, prípadne podľahne na jeden či dva týždne ochoreniu, ktoré príznakmi pripomína iné vírusové ochorenia (horúčka, bolesti hrdla, zväčšenie lymfatických uzlín, bolesti svalov a celkový úbytok energie). Ďalšie mesiace a v mnohých prípadoch potom i celé roky uplynú bez akýchkoľvek príznakov choroby. V tomto inkubačnom období však môže človek preniesť infekciu na iných ľudí. Celý tento čas je imunitný systém tela poškodzovaný stratou určitého typu bielych krviniek, T4 lymfocytov. Napokon sa vyvinú príznaky v podobe jednoduchého kožného ochorenia, pľúcnej infekcie či vírusovej infekcie mozgu. V typických prípadoch nasledujú opakované a čoraz závažnejšie infekcie, veľká strata telesnej hmotnosti, chronické hnačky a často sa vyvinie určitý typ kožnej rakoviny, Kaposiho syndróm. Dlhotrvajúce štúdie potvrdili, že u polovice až dvoch tretín nainfikovaných sa rozvinú príznaky AIDS do 10 rokov. Niektorí postihnutí si zachovávajú zjavne dobré zdravie.

%d bloggers like this: