Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

HIV/AIDS

AIDS je skratka pre SYNDRÓM ZÍSKANEJ IMUNODEFICENCIE fatálneho prenosného ochorenia imunitného systému, spôsobeného ľudským vírusom imunodeficencie HIV). Vo väčšine prípadov HIV pomaly napáda a ničí imunitný systém, teda obranu tela proti chorobám, a zanecháva infikovaného jedinca náchylného k malignitám a infekciám, ktoré sú nakoniec príčinou smrti. AIDS je posledným štádiom infekcie HIV, v ktorého priebehu sa tieto ochorenia postupne objavujú.

Choroba bola prvý raz identifikovaná roku 1981 a ešte koncom 80. rokov sa predpokladalo, že po zjavení príznakov je nevyliečiteľná a chorého čaká smrť. Dnes už rozličné protivírusové prípravky spomaľujú jej priebeh a stále sa vyvíjajú účinnejšie látky, ktoré prognózu pacientov zlepšujú.

Typy AIDS

Sú známe dva hlavné typy vírusov, označené HIV-1 a HIV-2. Genetická výbava týchto dvoch typov je približne v 60 percentách zhodná. Celosvetovo je najbežnejší HIV-1, HIV-2 je častejší najmä v západnej Afrike. Obidva typy pôsobia podobne, ale HIV-2 spôsobuje formu AIDS s oveľa pomalšou progresiou, než u formy spôsobenej HIV-1. V rámci každého typu existuje niekoľko podtypov, ktoré sú len málo odlišnými genetickými variáciami vírusu. To je výsledok vysokej rýchlosti, s ktorou genetická výbava HIV mutuje. K najväčšiemu množstvu obmien dochádza v géne kódujúcom proteín gp120 a tieto mutácie môžu meniť štruktúru proteínu. Vďaka nepretržitým zmenám v štruktúre hlavného povrchového proteínu môže vírus zabrániť rozoznanie imunitným systémom.

Prejavy a zistenie nakazenia vírom HIV a AIDS

AIDS sa dá zistiť krvným testom na zistenie HIV protilátok. V úvahu treba vziať dĺžku obdobia, keď ešte organizmus nestačí vytvoriť preukázateľné protilátky. Tato doba bola stanovená na 3 mesiace.
vyšetrenie AIDS na Slovensku:

Bratislava: Ambulancia NRC HIV/AIDS, ÚPKM, Limbová 14, Bratislava, tel.  02…, http://www.upkm.sk/aids/
Banská Bystrica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, info linka 048/4154226

Od nákazy k vzniku plne rozvinutého ochorenia AIDS obvykle uplynie niekoľko rokov (priemerne 10,5). Za 3-8 týždňov po infekcii dochádza u cca 50% infikovaných k príznakom akútnej HIV infekcie, obvykle v podobe chrípky. Tie spontánne miznú a nasleduje dlhé obdobie bez príznakov, keď však dochádza k zmenám v imunitnom systéme. Tie vedú napríklad k kvasinkovej infekcii úst, vonkajších genitálií a pošvy, k výsevu pásového oparu, k zápalom vaječníkov a k celkovým príznakom, ako je únava, hnačky, chudnutie a horúčky. Pridávajú sa infekcie virové, bakteriálne, kvasinkové a parazitárne.

AIDS je pozvoľne sa vyvíjajúca choroba, ktorá sa prejavujecelkovými príznakmi, ako sú strata telesnej hmotnosti, zväčšenie lymfatických uzlín a potenie. Chorí sú veľmi vnímaví aj na určité typy pľúcnych infekcií, infekcií tráviacej sústavy a určité typy rakoviny. Človek nainfikovaný vírusom HIV nemusí mať nijaké príznaky, prípadne podľahne na jeden či dva týždne ochoreniu, ktoré príznakmi pripomína iné vírusové ochorenia (horúčka, bolesti hrdla, zväčšenie lymfatických uzlín, bolesti svalov a celkový úbytok energie). Ďalšie mesiace a v mnohých prípadoch potom i celé roky uplynú bez akýchkoľvek príznakov choroby. V tomto inkubačnom období však môže človek preniesť infekciu na iných ľudí. Celý tento čas je imunitný
systém tela poškodzovaný stratou určitého typu bielych krviniek, T4 lymfocytov. Napokon sa vyvinú príznaky v podobe jednoduchého kožného ochorenia, pľúcnej infekcie či vírusovej infekcie mozgu. V typických prípadoch nasledujú opakované a čoraz závažnejšie infekcie, veľká strata telesnej hmotnosti, chronické hnačky a často sa vyvinie určitý typ kožnej rakoviny, Kaposiho syndróm. Dlhotrvajúce štúdie potvrdili, že u polovice až dvoch tretín nainfikovaných sa rozvinú príznaky AIDS do 10 rokov. Niektorí postihnutí si zachovávajú zjavne dobré zdravie.

Prenos HIV

Vírus HIV sa prenáša pohlavným stykom alebo krvou. Nakaziť s možno pri nechránenom pohlavnom styku infikovaným pošvovým sekrétom, ejakulátom, HIV infikovanou krvou alebo krvnými derivátmi, spoločným použivaním ihiel, stiekačiek, eventuálne roztokom drogy u injekčných úživateľov drog, pri krvavých sexuálnych praktikách, z HIV infikovanej matky na dieťa.
AIDS prvý raz opísali ako chorobu homosexuálnych mužov, ktorí často striedali partnerov. Toto ochorenie však postihuje na celom svete tak mužov, ako aj ženy a deti a šíri sa tým istým spôsobom ako iné pohlavne prenosné ochorenia, napr. syfilis alebo hepatitída B. Je dokázané, že AIDS sa môže preniesť aj pri podávaní liekov nesterilnými ihlami. Začiatkom 80. rokov bolo veľa ľudí (najmä hemofilikov) nakazených pri transfúzii kontaminovanou krvou, a preto sa v mnohých krajinách zaviedlo povinné vyšetrovanie darovanej krvi a krvné transfúzie sú bezpečné.

Liečba AIDS

Základom liečby je silná kombinovaná protivirová liečba. Cieľom je spomaliť množenie viru a predísť tak zrúteniu imunitného systému. Liečba sa prejaví v zlepšení klinického stavu a predĺžením života, má však i nežiaduce vedľajšie účinky. U tehotných žien výrazne znižuje prenos infekcie na dieťa. Liečba antivírusovým liekom Zidovudine (ATZ) spomaľuje likvidáciu T4 buniek, a tým spomaľuje postup ochorenia. Úsilie výskumníkov smeruje k objaveniu ďalších účinných liekov a najmä očkovacej látky.

  • Ochrana
  • Prejavy
  • FAQ
  • %d bloggers like this: