Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Category Archives: Stanoviská

Zákonník práce: Zvýšila sa ochrana tehotných žien pred diskrimináciou vďaka mimovládnym organizáciám

Bratislava, 4. 5. 2011 (ODZ) – Ľudskoprávne mimovládne organizácie (MVO) už pred viac ako polrokom upozornili, že ani pripravovaná novelizácia Zákonníka práce nechráni tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe. Napriek medzinárodným záväzkom a smerniciam EÚ situácia na Slovensku je dlhodobo poznačená diskrimináciou žien vo forme ich prepúšťania v skúšobnej dobe z dôvodu tehotenstva. SR mala pritom transponovať príslušné smernice EÚ už pred niekoľkými rokmi.

Čítať viac z tohto článku

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun k Svetovému dňu AIDS

 VIEDEŇ, 1.december (Informačné centrum OSN) – Budúci rok si pripomenieme 30.výročie vzniku epidémie AIDS. Tento míľnik nám ponúka možnosť chvíľku sa zamyslieť – a obnoviť naše predsavzatia. “Náš spoločný cieľ je jasný: Univerzálny prístup k prevencii, liečbe, starostlivosti a podpore pri HIV”

Čítať viac z tohto článku

Margaret Sanger, obdivuhodná a odvážna žena

Reakcia na diskretitačnú kampaň voči Spoločnosti pre plánované rodičovstvo ako členskej organizácie Federácie pre plánovanie rodiny a jej zakladateľku Margaret Sanger.

Margaret Higgins Sanger (1879 – 1966) bola prvou výraznou aktivistkou za právo ženy na kontrolu vlastnej fertility predchádzaním neplánovaného tehotenstva. Sama pochádzala zo silne kresťanskej rodiny, jej matka prekonala 18 tehotenstiev a 11 pôrodov, aby nakoniec zomrela na rakovinu kŕčka maternice a tuberkulózu. Margaret Sanger bola šiestym dieťaťom a videla trápenie svojej matky, čo bola pre ňu silná motivácia.

„Základom pre slobodu sveta je sloboda ženy. Slobodná ľudská rasa sa nemôže narodiť zotročeným matkám. Žiadna žena sa nemôže nazývať slobodnou, ak nemá kontrolu nad vlastným telom. Žiadna žena sa nemôže nazývať slobodnou, pokiaľ sa nemôže slobodne a vedome rozhodnúť, či chce alebo nechce byť matkou.“ (Woman and the New Race. New York: Brentanos Publishers, 1922.)

Čítať viac z tohto článku

Medicínske prerušenie gravidity

Reakcia na zavádzajúce informácie o medicínskom preušení gravidity, o ktorej odporcovia interrupcií tvrdia: “SPR sa snažila niekoľkokrát presadiť nebezpečnú potratovú tabletku RU-486, ktorou si žena vyvolá potrat do 7. týždňa tehotenstva chemicky, pričom potrat prebieha aj týždeň a často vyžaduje následný chirurgický zásah.“

Čítať viac z tohto článku

Stanovisko k návrhu KDS

Odborné stanovisko k návrhu zákona poslancov NR SR Pavla Minárika a Rudolfa Bauera o zavedení povinnosti lekára poučiť ženu o abortívnych účinkoch modernej antikoncepcie a s tým súvisiacich noviel zákonov.

Čítať viac z tohto článku

Tlačová správa k Svetovému dňu AIDS

Na celom svete si 1.decembra pripomínajú ľudia Svetový deň AIDS ako symbol bola proti tejto zákernej chorobe. Podľa najnovšej správy UNAIDS žije na svete 33,4 milióna ľudí HIV nakazených ľudí, z toho 2,1 milióna detí. Na následky AIDS zomrelo vlani dva milióny ľudí.  Vlani sa nakazilo 2,1 milióna ľudí, z toho vysoký podiel detí do 15 rokov – 430.000. Každý deň sa vlani nakazilo asi 7.400 ľudí vírusom HIV, hoci už dávno poznáme spoľahlivý spôsob prevencie.

Čítať viac z tohto článku

Zhrnutie najzávažnejších problémov návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti

(A.Lamačková, Možnosť voľby) Zhrnutie najzávažnejších problémov návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti[1]

Návrh poslankyne Muškovej a poslanca Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parl. tlač 1030) je nebezpečným pokusom, ktorý sa pod rúškom presadzovania práva žien na informácie snaží obmedziť ich právo na včasnú a bezpečnú interrupciu. Návrh zákona je pokračovaním neúspešného pokusu obmedziť prístup k interrupciám podaním na ústavnom súde v roku 2001.  Neúspech tohto podania (nález ÚS SR, 2007) znamenal zmenu v taktike skupín a jednotlivcov snažiacich sa o zákaz interrupcií. Namiesto požiadavky na širšiu ochranu plodu sa snažia o obmedzenie prístupu k interrupciám argumentujúc obhajobou záujmov žien.  Návrh je takmer identický s neúspešným návrhom poslancov Lipšica, Hrušovského a poslankyne Muškovej z roku 2008 a stiahnutým návrhom poslanca Lipšica z roku 2009. Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien nesúhlasil s návrhom a odporučil národnej rade nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu. Ústavnoprávny výbor NR SR neprijal k návrhu platné uznesenie. Výbor NR SR pre zdravotníctvo k nemu predložil pozmeňovací návrh, ktorý však nemení jeho podstatu.

Čítať viac z tohto článku