Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Category Archives: Publicistika

Výhrada svedomia a reprodukčné zdravie

Michal Kliment, gynekológ, národný koordinátor programu Svetovej zdravotníckej organizácie a prezident SPR | Pravda, 28. januára 2011
 
Všetky gynekologicko-pôrodnícke kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave náhle prestali vykonávať umelé prerušenia tehotnosti. Z dôveryhodných zdrojov z ministerstva zdravotníctva je známe, že sa tak stalo na osobný, ústny príkaz ministra Ivana Uhliarika. Preto vedúci týchto pracovísk nemajú veľmi na výber, ak ich osobná kariéra závisí od priazne šéfa rezortu, v ktorom pracujú.

Aj vy ste už potratili Beethovena?

(O.Pietruchová) Ak ste čo len “pričuchli” k diskusii okolo interrupcií, iste ste už dostali nasledovnú otázku: “Keby ste poznali chudobnú ženu, ktorá je tehotná, má už 8 detí – z toho 3 hluché, 2 slepé, jedno mentálne retardované, otec je alkoholik a ona má syfilis, odporučili by ste jej potrat?…..Áno? Tak ste práve potratili Ludwiga van Beethovena.“ Naozaj?

História antikoncepcie

Po celé stáročia vedci bádali, skúmali a kládli si otázku, kde sa nachádza skutočná kolíska ľudstva. Zaujíma to aj Vás? Čítajte ďalej, dozviete sa odpoveď.

Interrupcie a história

Právo rozhodovať o čase a počte narodenia svojich detí je neoddeliteľne spojené s otázkou slobody a postavenie ženy v spoločnosti a bolo jedným z nosných bodov ženského hnutia. Nezávislosť žien a ich úloha v dejinách bola stáročia limitovaná predsudkami a tradíciami, ako i ich materskými povinnosťami. Až do pozitívnych zmien v pôrodníctve a presadení kontroly pôrodnosti boli ženy väčšinu svojho života tehotné, pôrod bol nebezpečný a dojčenská úmrtnosť vysoká. Pokrokom v zdravotníctve a kontroly pôrodnosti a plánovania rodičovstva získali ženy možnosť rozhodovať o svojom živote a svoju nezávislosť. Z týchto dôvodov sú dejiny ženského hnutia bezprostredne späté so zápasom žien o možnosť kontroly a predchádzania nechceného tehotenstva. V zjednodušenom slova zmysle sa to dá preniesť do roviny boja za prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii.

Čítať viac z tohto článku

Odborníci na sex a celibát

Odborníci na sex a celibát
O.Pietruchová, 24.2.2008, http://pietruchova.blog.sme.sk

„Hladnej svini sa len o kukurici sníva”, hovorí jedno slovenské príslovie. Nemôžem si pomôcť, ale presne vystihuje posadnutosť Konferencie biskupov Slovenska sexuálnymi témami. Akonáhle sa vo verejnom diskurse spomenie niečo, čo súvisí so sexuálnym životom – sexuálna výchova, interrupcie, antikoncepcia, národný program ochrany reprodukčného zdravia – biskupi sa hneď nechajú počuť….

Interrupcie a právo

Publikácia Interrupcie a právo – Právna analýza legálneho stavu interrupcií z pohľadu medzinárodných a národných právnych systémov

Interrupcie a právo, O.Pietruchová

Otázka legálnej úpravy interrupcií rozdeľuje odborníkov a odborníčky v oblasti práva, medicíny, politiky a občianskej spoločnosti ako máloktorá iná oblasť ľudských práv. Ideologické a náboženské prístupy sa pritom často prenášajú aj do zákonných úprav, ktoré sa líšia aj v takých príbuzných právnych systémoch, ako sú systémy štátov Európskej únie.

Celkový trend vo svete smeruje k liberalizácii interrupcií a tým k zníženiu zdravotných rizík spojených s nelegálnymi zákrokmi vykonanými v nie bezpečných podmienkach (viď posledný prípad Portugalsko). Napriek tomu podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie po nelegálnych zákrokoch ešte stále ročne umiera okolo 80 000 žien na celom svete. Súčasne sa však – najmä pod vplyvom niektorých cirkví – objavujú aj opačné trendy, a to najmä v postsocialistických krajinách. Najmarkantnejším prípadom je Poľsko, kde sa krátko po zmene režimu a demokratizácii spoločnosti pod tlakom konzervatívnych síl podarilo zmeniť dovtedy liberálny interrupčný zákon na jeden z najreštriktívnejších v celej Európe. Snahy o podobný trend sa dlhodobo prejavujú aj na Slovensku a podľa „poľského scenára” vyústili až do podania na Ústavný súd (2001), čím sa otvorila otázka súladu legálneho vykonávania interrupcií s právom na život podľa Ústavy SR. Odporcovia súčasnej liberálnej zákonnej úpravy argumentujú, že ústavný súd by mal zrušiť legálnosť interrupcie v prvom trimestri, ako aj obmedziť tento zákrok v prípade ohrozenia života ženy alebo chybného vývoja plodu, ktorý je v súčasnosti povolený do 24. týždňa tehotnosti.

Čítať viac z tohto článku

JUDr. Jan Štěpán, CSc. : Sexuální výchova mládeže je právní povinností státu.

Podle jedné z definic rozumí se sexuální výchovou (v užším slova smyslu) udílení informací o sexuálním chování a lidské reprodukci. Tyto informace mají pak pomoci k ovládání vlastní sexuality. Cílem sexuální výchovy je chránit zdraví mladých lidí, protože hlavní příčinou nežádoucích těhotenství a z nich plynoucích potratů, porodů mladých svobodných matek, nebo nucených předčasných sňatků, bývá neznalost ve věcech sexuálního styku. Výuka poskytující mládeži vhodné sexuální informace je tedy úsekem veřejné zdravotní péče.

Čítať viac z tohto článku