Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Category Archives: Dokumenty

Európska ženská lobby vydala správu “Barometer znásilnenia”

Správa obsahuje údaje napríklad o:
– Ako krajiny (ne)dodržiavajú definíciu znásilnenia uvedenú v Dohovore Rady Európy
– Aké oficiálne údaje sú (ne)zbierané v jednotlivých krajinách o ženských obetiach znásilnenia
– Existencia podpory a liečby pre obete znásilnenia

Správu, obsahujúcu údaje z 32 krajín, môžete nájsť tu

Európska sieť Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva vydala tlačovú správu k novej publikácii “Barometer prístupu žien k možnostiam modernej antikoncepcie v 10 krajinách EÚ”

(Brusel, 19. jún) Nová správa odhalila nerovnosti v prístupe žien k možnostiam modernej antikoncepcie v 10 európskych krajinách a volá po koherentných politikách týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Nová správa, monitorujúca prístup k antikoncepčným metódam naprieč Európou, bola dnes uvedená v Euópskom parlamente na akcii, ktorej predsedala europoslankyňa Katarína Neveďalová. Správa odhaľuje závažné rozdiely v prístupe k možnostiam výberu antikoncepčných metód v rôznych krajinách.
Čítať viac z tohto článku

Rada Európy o výhrade vo svedomí

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo na svojom zasadnutí 7.10.2010 rezolúciu s názvom Právo na výhradu vo svedomí v zdravotníckych službách zo zákona (The right to conscientious objection in lawful medical care). Hoci sa výsledný text rezolúcie podstatne líšil od návrhu predkladaného poslankyňou McCafferty (Social, Health and Family Affairs Committee), znenie prijaté hlasmi konzervatívnych poslancov a poslankýň definujú zásady právnej úpravy výhrady vo svedomí, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú aplikované.

Čítať viac z tohto článku

Publikácie o sexuálnom zdraví mladých v angličtine

Young people, from vulnerability to resilience

This project design and implementation tool brings together lessons learned from three Innovation Fund projects that successfully addressed the factors that make a particular group of young people vulnerable in the local context.
Year: 2010

Čítať viac z tohto článku

Publikácia Interrupcie a právo

Publikácia Interrupcie a právo  prináša právnu analýzu legálneho stavu interrupcií z pohľadu medzinárodných a národných právnych systémov. Publikácia bola spracovaná podľa analýzy, ktorú ako amicus brief pripravilo Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci s Možnosťou voľby a SPR pri príležitosti rozhodovania Úsravného súdu o súlade interrupčného zákona s ústavou.

Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF

Charta sexuálnych a  reprodukčných práv Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation, IPPF) je reakciou na výzvu, aby sa sexuálne a reprodukčné práva definovali v kontexte ľudských práv.  Celá charta definuje 12 práv – všetky sa vyskytujú v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru o právach dieťaťa. Všetky tieto práva sú prevzaté z prameňov, ktoré sú svojou povahou medzinárodné.

Čítať viac z tohto článku

Sexuálne a reprodukčné zdravie

(Kapitola z tieňovej správy CEDAW, 2008) Sexuálne a reprodukčné zdravie sa na Slovensku v posledných rokoch stali politickou témou, často polarizujúcou spoločnosť. Právo žien na súkromie a ochrana osobnej slobody a ľudskej dôstojnosti zaručené každej osobe v Ústave SR sa stali predmetom útokov zo strany konzervatívnych a náboženských skupín, ktorých cieľom je zamedzenie  prístupu k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia. Táto kapitola načrtne niekoľko najaktuálnejších problémov v tejto oblasti týkajúce sa zákona o umelom prerušení tehotenstva, prekážok prístupu k službám reprodukčného zdravia (výhrada svedomia, finančná dostupnosť), návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR, sexuálnej výchovy a inštitucionálneho zabezpečenia problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia.   

Čítať viac z tohto článku