Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Podporte nás 2% z Vašich daní

Vážení/é a milí/é priatelia/ky, sympatizanti/ky a podporovatelia/ky,

Tento rok môžete činnosť Spoločnosti pre plánované rodičovstvo podporiť 2% alebo 3% z Vašich daní. Poukázané peniaze sa použijú na podporu našich vzdelávacích, informačných, poradenských a osvetových aktivít v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ľudských práv, komplexnej sexuálnej výchovy, rodovej rovnosti a prevencie rodovo podmieneného a sexuálneho a sexualizovaného násilia pre odbornú i laickú verejnosť.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36071536

DIČ :  2020875934

Sídlo: Klincová 35, 82108 Bratislava

Reg. MV.v.č.VVS/1-900/90-3424-1

 

IBAN: SK79 0900 0000 0001 7907 8720

Tlačivá, ktoré potrebujete

Ak ste ako dobrovoľník/čka odpracovali v roku 2013 40 hodín a viac, môžete venovať až 3 %. Stačí, ak organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali, požiadate o vydanie potvrdenia. Viac informácií tu

Ďakujeme za Vašu podporu 🙂

Spätná väzba od detí z VÝCVIKOVO – VZDELÁVACIEHO KURZU 05. – 06. 04. 2018 Penzión Javorina, DONOVALY

Program vypracovala, výcvik zorganizovala a viedla Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová, koordinátorka prevencie a riaditeľka SCVČ Heuréka, autorka projektu „Zvolenské svetielka“ zameraného na peer-program, prevenciu spoločensky nežiaducich javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie. Projekt opätovne finančne podporilo Mesto Zvolen. Projekt morálne podporuje pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Deniska Záchenská z odboru rozvoja mesta poverená vedením komisie prevencie vo Zvolene. S účastníkmi výcviku opäť pracoval aj inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, koordinátor prevencie kriminality.

Na dvojdňový výchovno-vzdelávací pobyt finančne prispela i Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorú na výcviku lektorsky reprezentovala jej prezidentka doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. pôsobiaca na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

S deťmi pracovala i Mgr. Veronika Feriancová, vyučujúca výtvarného odboru SZUŠ Heuréka.

Výcviku sa zúčastnilo spolu 22 detí – súčasných a bývalých členov záujmového útvaru SCVČ Heuréka „Svetielko“ zameraného na peer-program, na rozvoj osobnosti, komunikácie, spolupráce a emocionálnej inteligencie. Zúčastnené deti navštevujú školy: ZŠ Jilemnického 1, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ M. Rázusa, ZŠ J. Alexyho, Zvolen, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica.

Spätnú väzbu mladých účastíčok a účastníkov kurzu, ako aj fotogalériu z podujatia nájdete tu v pdf súbore 2018 Spätná väzba od detí – Výcvik Donovaly 2018 + Fotky

Vyhodnotenie VÝCVIKOVO – VZDELÁVACIEHO KURZU 27. – 28. 4. 2017, Penzión Javorina, DONOVALY

Program vypracovala, výcvik zorganizovala a viedla Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová, koordinátorka prevencie a riaditeľka SCVČ Heuréka, autorka projektu „Zvolenské svetielka“ zameraného na peer-program, prevenciu spoločensky nežiaducich javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie. Projekt opätovne finančne podporilo mesto Zvolen. Osobne zavítala na výcvik a zapojila sa do zážitkových aktivít hovorkyňa pani primátorky Mgr. Evka Ježovičová. Projekt morálne podporuje pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Deniska Záchenská z odboru rozvoja mesta poverená vedením komisie prevencie vo Zvolene. Na pobyt starších rovesníčok – žiačok stredných škôl – absolventiek záujmového útvaru Svetielko finančne prispela Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorú zastupovala PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – prodekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a prezidentka SPR. S účastníkmi výcviku opäť pracoval aj inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, koordinátor prevencie kriminality.

Výcviku sa zúčastnilo spolu 21 detí – súčasných a bývalých členov záujmového útvaru SCVČ Heuréka „Svetielko“ zameraného na peer-program, na rozvoj osobnosti, komunikácie, spolupráce a emocionálnej inteligencie.

Podrobné informácie o výcvikovo vzdelávacom kurze, ako aj fotogalériu z podujatia nájdete tu v pdf súbore.Donovaly_2017

Konferencia SEXUALITY X. a 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove

9. a 10. novembra 2017 sa v Bratislave uskutoční jubilejný 10. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Sexuality: SEXUALITY MEDZI MEDICÍNOU, SOCIÁLNYMI VEDAMI A TVORBOU POLITÍK.

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií a prispievanie k tematizovaniu sexualít na teoretickej, výskumnej aj aplikačnej rovine. Desiaty ročník konferencie SEXUALITY je venovaný hľadaniu prienikov rozmanitých vedných disciplín skúmajúcich sexuality, vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i.

Súčasťou konferencie bude 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove: SEXUÁLNA VÝCHOVA – BÚRANIE MÝTOV A PREDSUDKOV.

11. Konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove bude mať svoju centrálnu tému – ako na sexuálnu výchovu vplýva politika, sexuálna výchova ako politikum a ukážky dobrej praxe v politicky ovplyvňovanom prostredí. V rámci nej odznejú odborné prednášky a v interaktívnej podobe sa uskutoční diskusia všetkých účastníčok a účastníkov o potrebe, možnostiach, spôsoboch, bariérach a alternatívach sexuálnej výchovy v škole.

Viac informácií ako aj bližšie pokyny pre registráciu nájdete v pozvánkach:

POZVANKA SEXUALITY X

Pozvánka na 11. slovenskú konferenciu o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove

Výcvikovo vzdelávací kurz “Zdravý životný štýl” (Donovaly, 14. – 15. 4. 2016)

V dňoch 14.4. – 15. 4. 2016 sa v Penzióne Javorina na Donovaloch uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré spoločne zorganizovali Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (aj vďaka vašim 2% z daní) a Súkromné centrum voľného času HEURÉKA zo Zvolena s finančnou podporou primátorky Mesta Zvolen.

Podujatie malo vzdelávací charakter a bolo určené pre žiakov a žiačky zvolenských základných škôl, ktorí navštevovali záujmový krúžok “Svetielka”. Čítať viac z tohto článku

SPR prijíma nových členov a členky

wpid-wp-1444313533500.jpg

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:   prihláška

Spoločenské vášne môžu zvýšiť počet potratov

SME

Historicky najnižší počet umelých potratov považujú odborníci za výhru. Niektorí sa však obávajú, že spoločenské vášne by mohli ohroziť terajší pozitívny trend.

BRATISLAVA. Gynekológ Michal Kliment otvorene kritizuje úroveň spoločenskej diskusie o interrupciách. Zbytočne sa totiž útočí proti potrebnému vzdelávaniu a užívaniu antikoncepcie. „Mali by sa riešiť príčiny, a nie dôsledky,“ hovorí. 

Ako podstatu problému vníma to, že na Slovensku neexistuje politika, ktorá by podporovala reprodukčné zdravie.

Zjednodušene povedané, situáciu by mohla zlepšiť bezplatná či aspoň cenovo zvýhodnená antikoncepcia a sterilizácie.

Čítajte viac:http://www.sme.sk/c/8005562/spolocenske-vasne-mozu-zvysit-pocet-potratov.html#ixzz3m4qIXkwG