Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Hormonálna AK

Súčasné možnosti hormonálnej antikoncepcie

Základné fakty

Žena otehotnie po pohlavnom styku, pri ktorom spermie muža po ejakulácii preniknú do ženských pohlavných orgánov, kde sa stretnú so ženským vajíčkom. Oplodnené vajíčko sa uhniezdi v dutine maternice. Muž aj žena môžu prežívať radosť z pohlavného styku aj vtedy, ak si neželajú tehotenstvo, ak si ujasnia spôsob ochrany, pri ktorom sa zabráni buď spojeniu pohlavných buniek alebo uhniezdeniu oplodneného vajíčka v dutine maternice. Je viac spôsobov ako to dosiahnuť, avšak antikoncepčné metódy musia byť používaná dôsledne, pretože každá z nich môže zlyhať. Rôzne antikoncepčné metódy vyhovujú rôznym ľuďom v rôznom čase, a preto je potrebné požiadať o radu svojho ženského lekára. Ak je to potrebné, skúšajte viaceré z metód až pokiaľ nenájdete takú, ktorá najviac vyhovuje Vám aj Vášmu partnerovi. Ľahšie budete pravidelne a dôsledne používať takú metódu, ktorú považujete za tú pravú pre Vás.  V tomto letáčiku Vás budeme informovať o možnostiach, ktoré Vám poskytuje  hormonálna antikoncepcia.

Dnes je na trhu tak široký výber hormonálnych prostriedkov ochrany, že je skutočne možné, po zohľadnení všetkých okolností, vrátane hmotnosti, dojčenia a hormonálneho typu žien, “ušiť” antikoncepciu pre každú ženu.

Ako príklady prispôsobovania antikoncepcie pre jednotlivé užívateľky je možné uviesť:

1.       minimalizácia pocitov napätia v prsníkoch, napínania na zvracanie alebo depresívnych stavov: odporúčané sú preparáty s obsahom estrogénov 20 mg a menej.

2.       minimalizácia porúch v menštruačnom cykle (špinenie, mierne nepravidelné krvácanie) odporúčané sú preparáty s obsahom estrogénov 30-35 mg – viď ďalej.

3.       odstránenie androgénnych efektov ako sú napríklad akné, mastná pleť a vlasy, zvýšené ochlpenie, seborrhea – odporúčané sú okrem Diane 35 a Loette preparáty s obsahom niektorých tzv. treťogeneračných gestagénov napríklad: Cilest, Hamonet, Jeanine, Laurina, Marvelon, Mercilon, Minesse, Novynette, Regulon a Mirelle, resp. s obsahom gestagénu s antiandrogénnym účinkom, ako napríklad Jeanine.

4.       minimalizácia zabudnutia užitia antikoncepčnej tabletky používaním antikoncepčnej náplasti, implantátu a vnútromaternicového systému

Poznámka o účinnosti antikoncepčnej metódy – tehotenské číslo.

Keď hovoríme, že tehotenské číslo určitej antikoncepčnej metódy je 2-7, myslíme tým, že pravdepodobnosť otehotnenia (teda zlyhania metódy) je u 2-7 žien z každých 100, ktoré používajú danú metódu po dobu 1 roka. Číslo 2 potom znamená pravdepodobný počet tehotenstiev pri pravidelnom a dôslednom používaní a číslo 7 pravdepodobný počet tehotenstiev pri nedostatočne pravidelnom a nedostatočne dôslednom používaní danej metódy.

Prínos pravidelného používania antikoncepcie pre zlepšenie zdravotného stavu.

Význam používania antikoncepcie pre zdravie nespočíva len v ochrane pred neželaným tehotenstvom. Podmienkou využívania väčšiny metód sú pravidelné návštevy u svojho gynekológa, ktoré sú spojené so sledovaním zdravotného stavu, vrátane preventívnych onkologických vyšetrení a prevenciou sexuálne prenosných infekcií. Preventívne gynekologické prehliadky počas užívania antikoncepcie sú bezplatné a obsahujú nasledovné vyšetrenia:

Vyšetrenie vonkajších a vnútorných rodidiel pomocou pošvových zrkadiel, kolposkopu (optický prístroj na zobrazenie zmien na krčku maternice) a odberu buniek z krčka maternice a z pošvy na cytologickú analýzu. Kolposkopia s cytológiou najspoľahlivejšie a včas odhalia zmeny vedúce k rakovine krčku maternice. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj ultrazvukové vyšetrenie maternice a vaječníkov, palpačné vyšetrenie konečníka a  vyšetrenia prsnej žľazy pomocou mamografie a ultrazvuku.

Rozdelenie hormonálnej antikoncepcie

V súčasnosti existujú nasledovné formy hormonálnej antikoncepcie. Podľa spôsobu podávania a dĺžky účinku ich členíme na:

1.       Perorálne tabletky – kombinované (estrogény a gestagény), ktoré môžu byť mono-, bi- a trifázické  alebo jednozložkové – gestagény

2.       Depotné systémy – s dlhodobejším účinkom
– náplasť (kombinovaný estrogén s gestagénom)
– implantát – podkožný hormonálny systém
– vnútromaternicový hormonálny systém
– vaginálny krúžok – kombinovaný estrogén +gestagén (v SR zatiaľ nedostupný)
– injekčný – gestagénny – Depo provera

3. Samostatnou skupinou je núdzová antikoncepcia.

I. Hormonálna – kombinovaná antikoncepcia

Výsledky testov účinnosti dokazujú, že z každých 100 žien, ktoré dôsledne užívajú tento druh antikoncepcie otehotnie cca 0,1 za obdobie 1 roka, avšak pri menej dôslednom užívaní otehotnejú 1-2 ženy (pri nepravidelnom, až chaotickom užívaní môže byť tehotenské číslo až do 7).

Mechanizmus účinku

Kombinované orálne kontraceptíva zabraňujú otehotneniu účinkom estrogénov a gestagénov komplexne, avšak  predovšetkým mechanizmom zábrany ovulácie.

Ďalší, viac menej teoretický antikoncepčný účinok môže byť zabezpečený aj ovplyvnením kvality výstelky sliznice maternice, zahustením hlienu v krčku maternice, ktorý bráni prieniku spermií a ovplyvnením dozrievania spermií.

Výhody:

 • ľahké a pohodlné užívanie, zabezpečujúce pravidelný, mesačný, menštruačný cyklus
 • vysoká účinnosť
 • veľmi rýchly nástup plodnosti po vysadení
 • zníženie krvných strát a bolestí počas menštruácie aj predmenštruačných ťažkostí
 • prevencia rakoviny vaječníkov a maternice
 • prevencia vaječníkových cýst
 • zníženie rizika výskytu nezhubných ochorení prsnej žľazy vrátane cýst
 • prevencia mimomaternicovej tehotnosti
 • zlepšenie kvality kože a vlasov v zmysle odstránenia ich nadmerného mastenia

Nevýhody:

 • nechránia pred sexuálne prenosnými infekciami vrátaneHIV/AIDS
 • potreba pravidelného každodenného užívania
 • pomerne vysoká cena
 • u niektorých žien problémy v zmysle napínania na vracanie
 • občasné bolesti hlavy u niektorých žien
 • možné zvýšenie depresie
 • u niektorých žien pokles libida
 • u rizikovej skupiny žien nárast ochorení srdca a ciev (ženy s vyššouhmotnosťou staršie ako 35 rokov, fajčiarky, s vysokým krvným tlakom)
 • možné nepravidelnosti v menštruačnom cykle
 • nízke riziko možného spolupôsobenia s inými neznámymi príčinami pri vzniku rakoviny prsníka (v prípade vzniku rakoviny je však táto menej agresívna a lepšie liečiteľná)

Minimálne vedľajšie účinky obvykle ustúpia do troch mesiacov.

Komentár

Tabletky musí predpisovať lekár. Účinok sa stráca ak sa tabletka použije o 12 hodín neskôr, alebo pri zvracaní alebo hnačkovitom ochorení. Niektoré lieky tiež môžu znížiť účinnosť tohto druhu antikoncepcie, vtedy je potrebné poradiť sa so svojim lekárom. Fajčiarky nemajú užívať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu.

V súčasnosti všetky kombinované hormonálne kontraceptíva obsahujú dávku estrogénov nižšiu ako 50 mg, teda jedná sa o nízkodávkované kontraceptíva. V snahe znižovať niektoré nežiaduce vedľajšie účinky, ako napätie v prsníkoch, nutkanie na zvracanie, prípadne bolesti hlavy, výrobcovia uvádzajú na trh preparáty so stále nižšou dávkou estrogénov. Veľmi nízka dávka estrogénov, ktorá je obsiahnutá v jednej tabletke je 15 mg a je určená najmä pre mladé, astenické ženy, alebo naopak pre ženy v období blízkom klimaktériu, kde je nízka dávka dostatočná a bezpečná na udržanie pravidelného cyklu. Na druhej strane u žien s nepravidelnosťami cyklu je žiaduce podať tabletky s vyššou dávkou estrogénov.

Najčastejšie používané kombinované hormonálne kontraceptíva môžeme rozdeliť:

Monofázické – rovnaké hladiny hormónov

(podľa obsahu estrogénov do troch skupín)

1.       Kombinované kontraceptíva s obsahom estrogénov v jednej tabletke 30-35 mg:

Cilest, Diane 35, Femoden, Jeanine, Lindynette 30, Marvel, Minulet, Regulon, Yadine

2.       Kombinované kontraceptíva s obsahom estrogénov v jednej tabletke 20 mg:

Harmonet, Lindynette 20, Loette, Logest, Mercilon, Novynette

3.       Kombinované kontraceptíva s obsahom estrogénov v jednej tabletke 15 mg:

Minesse, Mirelle

Fázické – rozdielne hladiny hormónov

Laurina, Triquilar, Trinordiol,  Tri-Regol,  Tri-Regol 21+7

II. Hormonálna jednozložková – gestagénová antikoncepcia.

Výsledky testov účinnosti dokazujú, že zo 100 žien, ktoré pravidelne a dôsledne užívajú tento druh antikoncepcie po dobu 1 roka, otehotnie len 1. Pri menej dôslednom a pravidelnom užívaní sa tehotenské číslo zvýši na 1-4. Tento druh antikoncepcie je účinnejší u žien nad 40 rokov, kedy dochádza k prirodzenému znižovaniu plodnosti. Podávanie gestagénu v tomto období života ženy nahrádza jeho prirodzený úbytok.

Mechanizmus účinku

Pravidelné užívanie hormónu gestagénu (každý deň v rovnakom čase), spôsobuje také zmeny v hlienovej zátke krčka maternice a na sliznici maternice, ktoré sťažujú prienik spermií, alebo uhniezdeniu oplodneného vajíčka v nej.

Výhody

 • ľahké a pohodlné užívanie,
 • vhodné pre dojčiace ženy,
 • vhodný pre staršie ženy, pretože nemá estrogénové vedľajšie účinky, čím nižšie riziko negatívneho ovplyvnenia tlaku krvi ako aj zrážania krvi

Nevýhody

 • môže spôsobiť nepravidelnosti v menštruačnom cykle s obdobiami krvácania alebo “špinenia”

Vedľajšie účinky sú minimálne a miznú obvykle po 2-3 mesiacoch. Niekedy vynechá menštruácia.

Komentár

Tabletky musí predpisovať lekár a musia sa užívať denne v rovnakom čase, nie však viac ako 3 hodiny neskôr ako v iné dni. Niektoré ochorenia, ťažké hnačky ako aj niektoré lieky môžu zabrániť antikoncepčnému účinku a vtedy je potrebné použiť po porade s lekárom špeciálne opatrenia. Užívateľkám hormonálnej antikoncepcie sa nedoporučuje fajčenie!
Najčastejšie používaný preparát Exluton.

III. Depotné systémy  – s dlhodobejším účinkom

1. Náplasť – Evra (kombinácia estrogénu s gestagénom)

Transdermálna náplasť je úplne nová aplikačná forma antikoncepcie. Mechanizmus účinku spočíva najmä v zábrane ovulácie, zahustenie hlienu krčka maternice a zmeny sliznice maternice.

Výhody:

 • vysoká antikoncepčná spoľahlivosť
 • náplasť sa aplikuje jedenkrát týždenne (menšie riziko zlyhania zo zabudnutia)
 • priama distribúcia estrogénu a gestagénu do periférnej cirkulácie
 • kontraceptívum obchádza po vstrebaní pečeň, na rozdiel od tabletiek
 • rovnomerné hladiny oboch hormónov
 • dobrá kontrola cyklu
 • účinnosť nie je ovplyvnená zažívacími ťažkosťami – hnačky, zvracanie
 • dobrá prilnavosť aj v extrémnych podmienkach – plávanie, sprcha, sauna, bazény

Nevýhody

 • u niektorých žien môže náplasť spôsobiť začervenanie, svrbenie až alergickú reakciu v mieste nalepenia
 • ostatné nevýhody sú podobné s kombinovanýmí kontraceptívami tabletkového typu

2. Implantát – podkožný gestagénny systém – Implanon

Patrí k novej generácii podkožných gestagénnych implantátov

Mechanizmus účinku:

 • inhibícia ovulácie – bez potlačenia funkcie vaječníkov so zachovalou
 • produkciou prirodzených estrogénov
 • zvýšenie hustoty hlienu krčka maternice
 • zmeny kvality výstelky – sliznice maternice

Výhody

 • vysoká antikoncepčná spoľahlivosť na obdobie troch rokov
 • rýchly návrat plodnosti
 • zmeny v “menštruačnom” krvácaní sú porovnateľné s inými gestagénnymi metódami
 • nízky výskyt vedľajších účinkov
 • kontraceptívum obchádza po vstrebaní pečeň, na rozdiel od tabletiek rovnomerná hladina hormónu
 • minimálny vplyv na faktory hemokoagulácie – odporúčaný je u žien s tromoembóliou v anamnéze
 • nemá vplyv na krvný tlak

Nevýhody

 • chýbanie menštruácie (cca 21%) – je pre užívateľky prijateľná
 • nepravidelné krvácanie a špinenie (26,1%)
 • zavádza lekár pod kožu ramena v lokálnom znecitlivení

3.       Vnútromaternicový hormonálny systém – Mirena

Napriek tomu, že vyzerá na prvý pohľad ako obyčajné vnútromaternicové teliesko, ide o depotný gestagénny hormonálny systém, s konštantým uvoľňovaním veľmi nízkej hladiny hormónu do krvného obehu.

Mechanizmus účinku

 • zvýšenie hustoty hlienu krčka maternice
 • zmeny kvality výstelky – sliznice maternice
 • zníženie pohyblivosti spermií

Výhody

 • vysoká antikoncepčná spoľahlivosť na obdobie piatich rokov
 • nízky výskyt vedľajších účinkov
 • kontraceptívum obchádza po vstrebaní pečeň na rozdiel od tabletiek rovnomerná hladina hormónu
 • minimálny vplyv na faktory hemokoagulácie – odporúčaný je u žien s tromoembóliou v anamnéze
 • nemá vplyv na krvný tlak
 • ochrana sliznice maternice pred jej nadmerným rastom v období klimaktéria
 • pravdepodobne znižuje výskyt a rast myómov maternice

Nevýhody

 • chýbanie menštruácie u časti žien – prijateľné pre väčšinu užívateliek
 • zavádza lekár aj vyberá lekár

IV. Núdzová antikoncepcia – Postinor 2 a Escapelle

Napriek tomu že ako núdzovú antikoncepciu je možné použiť špeciálne dávkovanie kombinovaných hormonálnych kontraceptív alebo zavedenie vnútromaternicového telieska, dnes sa dáva prednosť podaniu čistého gestagénu – levonorgestrelu – Postinor-u v dvoch tabletách s 12 hodinovým odstupom, podaných čím skôr (prvá tableta maximálne do 72 hodín) po nechránenom pohlavnom styku. Od mája 2005 je Postinor voľne predajný v lekárňach bez receptu.

Mechanizmus účinku levonorgestrelu  nie je celkom jasný:

 • môže a nemusí blokovať ovuláciu,
 • môže znižovať funkciu žltého telieska
 • blokuje dozrievanie spermií
 • postinor nie je abortívum.

Výhody

 • vysoká antikoncepčná spoľahlivosť (61-99% v závislosti od doby podania po nechránenom pohlavnom styku, čím skôr, tým lepšie)
 • podanie Postinor-u nemá absolútne zdravotné obmedzenia

Nevýhody

 • Postinor je núdzová antikoncepcia a nie je určený na denné užívanie

Poznámky

Postinor nie je účinný, pokiaľ dôjde k uhniezdeniu oplodneného vajíčka.

Postinor nie je abortívum. Podanie Postinor-u v prípade otehotnenia nemá negatívny vplyv na vývoj tehotnosti.

 

 

%d blogerom sa páči toto: