Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Antikoncepcia

Pohlavná túžba medzi mužom a ženou patrí medzi najsilnejšie známe emócie. Nie každý z tých, ktorí sa milujú chcú mať aj dieťa. Ak pár nepoužíva niektorú z antikoncepčných metód, skôr či neskôr žena otehotnie. Súčasné metódy plánovaného rodičovstva však umožňujú párom zvoliť si či chcú alebo nechcú mať dieťa. Vybrať si je možné z viacerých metód. Ak sa presvedčíte nielen Vy ale aj Váš partner, že používate účinnú antikoncepčnú metódu, budete schopní lepšie relaxovať a prežívať sex s väčšou radosťou. Keď sa naopak rozhodnete plánovať rodinu budete vedieť, že Vaše dieťa bude očakávané a milované.

Antikoncepcia je súčasťou života každej modernej ženy. Slovensko patrí ešte vždy ku krajinám s pomerne nízkym počtom používateliek hormonálnej antikoncepcie. Zhruba 18% žien vo fertilnom veku používa hormonálnu antikoncepciu, kým v rozvinutých krajinách sú tieto čísla podstatne vyššie – Švédsko 40%, Francúzsko 31%. Práve teraz, keď sa viedli búrlivé a emocionálne podfarbené verejné diskusie na tému interrupcií považujeme za dôležité ukázať, že existuje riešene bez legálnych reštrikcií, bez kriminalizácie žien a lekárov. Je to riešenie zamerané na prevenciu nežiadúceho tehotentva – antikoncepcia.

  • Metódy
  • Povery a fakty
  • História
  • Spoľahlivosť
  • Účinok
  • Hormonálna antikoncepcia
  • Výhody HAK
  • Riziká HAK
  • FAQ
  • Kampaň
  • %d bloggers like this: