Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Sexuálna výchova

Metodiky pre sexuálnu výchovu

Začiatkom roka 2005 SPR začala s implementáciou projektu IPPF na tvorbu materiálov, ktoré by prijateľnou, zaujímavou a pre mládež atraktívnou formou sprostredkovali vedomosti sexuálnej výchovy na II. stupni základných škôl.

V prvej časti projektu bola pomocou dotazníkovej metódy a hĺbkových rozhovorov zmapovaná súčasná úroveň poznatkov a vedomostí žiakov ako aj učiteľov na Slovensku. SPR zmonitorovala všetky dostupné domáce aj zahraničné učebnice a materiály týkajúce sa sexuálnej výchovy.

V roku 2006 sme pokračovali v implementávcii projektu IPPF na tvorbu materiálov, ktoré by prijateľnou, zaujímavou a pre mládež atraktívnou formou sprostredkovali vedomosti sexuálnej výchovy na II. stupni základných škôl. Naši odborníci a odborníčky pripravili metodickú príručku, ktorá bude v tlačenej i elektronickej forme dostupná učiteľom a učiteľkám sexuálnej výchovy na celom Slovensku.

Výstupy projektu:

Monitoring médií:

Kto sa bojí sexuálnej výchovy?

Radovan Krčmárik  Žurnál, 14. november 2007 Sexuálna výchova na školách nie je samostatný predmet. Učí sa len v rámci prírodopisu, etickej výchovy či náboženstva, a to veľmi povrchne. Niet oficiálnej učebnice ani vyškolených učiteľov. Napraviť to mohla nová metodická príručka, no tú ministerstvo školstva neschválilo. Je vraj príliš liberálna. Skôr sa však zdá, že štát […]

Ste v sexe chytrejší ako šiestak?

22.09.2007 BRATISLAVA – Prvá učebnica o sexe je na svete! Do rúk by sa mala dostať žiakom druhého stupňa základných škôl. Kniha okrem iného obsahuje aj naturalistické ilustrácie pohlavných orgánov, rozoberá problém sexuálneho násilia či odchýlok.  V učebnici nájdete i históriu rodových tradícií – obriezku alebo ukameňovanie pre nemravnosť. Autori nezabudli ani na prevenciu proti […]

Organizácia nechce, aby Tondra zasahoval do etickej výchovy

BRATISLAVA 4. septembra (SITA) – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo verejne vyzýva predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Františka Tondru, aby upustil od pokusov zasahovať do náplne vyučovania etickej výchovy ako i iných predmetov – okrem náboženstva – na verejných školách. Spoločnosť výzvou reaguje na Tondrov otvorený list ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi.

Biskupi: Príručka sexuálnej výchovy je technická príručka

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) považuje metodickú príručku sexuálnej výchovy na druhom stupni základných škôl za “technickú príručku”. A Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR), ktorá je jej autorom, za propagátorov myšlienok a hodnôt kultúry smrti. “Podľa nás nejde o integrálnu výchovu k sexuálnemu životu, ale o technickú príručku. Pripravila ju spoločnosť, ktorá nie je naklonená kultúre […]

Na Slovensku sú nové metodiky pre sexuálnu výchovu

Metodiky na stiahnutie tu Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR) vypracovala metodiky pre výučbu sexuálnej výchovy na druhom stupni základných škôl. Tieto učebnice, ako aj trénovaní pedagógovia na Slovensku totiž chýbajú. Doposiaľ neexistovala učebnica sexuálnej výchovy. Na trhu je množstvo literatúry rozličnej kvality, mnohé tituly sú však nevyhovujúce, plné zastaraných údajov a stereotypov. Na tlačovej besede […]

 

Učiteľky, ktoré sexuálnu výchovu neberú za trest

Sme, 22.5.2005 Keď Spoločnosť pre plánované rodičovstvo spoločne s psychológom Ivanom Lukšíkom pripravila dotazníky, preverujúce znalosti sexuálnej výchovy detí na druhom stupni, mnohých pedagógov pobúrila, či aspoň zarazila otázka o masturbácii a niekde dokonca žiadali súhlas rodičov, že ôsmaci môžu vyplniť takýto intímny dotazník. Vo svete problém nemajú a prístupnou formou vysvetľujú deťom, že nejde […]

Deti majú právo baviť sa o sexe

Sme, 22. 10. 2005 Nedávno sa v slovenských kinách premietal životopisný film Bavme sa o sexe o americkom vedcovi Alfredovi Kinseyovi. V prvej polovici dvadsiateho storočia sa preslávil knihami o ľudskej sexualite, inými slovami, odvážil sa hovoriť o téme, ktorá bola dovtedy tabu. Film ukazuje, ako pri práci bojoval s predsudkami, no najmä, koľkým ľuďom […]

 

%d bloggers like this: