Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

SAFE II.

Európska sieť IPPF, Rutgers Nisso Groep a Regionálny úrad WHO pre Európu vytvorili partnerstvo s cieľom podporiť sexuálne a reprodukčné zdravia a práva (SRZP) mládeže v celej Európe. Projekt, ktorý nadväzuje na úspechy SAFE projektu (2005-2007), si kladie za cieľ poskytnúť celkový obraz o modeloch a trendoch v celom regióne s cieľom vyvinúť nové a inovatívne spôsoby, ako osloviť mladých ľudí a s nimi spojené informácie a služby a informovať, podporovať a rozvíjať politiky týkajúce sa rozvoja SRZP mladých ľudí.

Cieľ projektu:

Zlepšenie zdravia mladých ľudí v celej Európe prostredníctvom lepšej spolupráce medzi krajinami EÚ, koordinácie medzi agentúrami a harmonizáciou politiky verejného zdravia, stratégie podpory zdravia a programov.

Aktivity projektu:

1. Zlepšenie politík týkajúcich sa mladých ľudí v Európe;

2. Vývoj vedomostnej základne o mladých ľuďoch;

3. Testovanie a zdieľanie osvedčených postupov;

4. Rozšírenie podpornej základne pre mladých ľudí;
5. Zapojenie mladých ľudí do projektu.

Aktívna účasť mladých ľudí vo všetkých aspektoch projektu bude mať zásadný význam pre jeho úspech. Z tohto dôvodu projekt zahŕňa IPPF EN sieť mládeže (YSAFE) a budovanie kapacít mladých ľudí k obhajobe svojich práv.

Šírenie výsledkov projektu bude prebiehať na národnej a európskej úrovni prostredníctvom partnerských webových stránok, venovanej publikácií, akcií a projektov konferencie.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte kontaktujte prosím koordinátorku projektu, Ada Dortch (adortch@ippfen.org), ktorá sídli v kancelárii IPPF SK v Bruseli.

%d bloggers like this: