Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

O projekte

Problematika nerovnosti rodových pomerov na pracoviskách nebola doteraz na Slovensku riešená. Gender mainstreaming je stratégia EÚ pre vyrovnávanie rodových rozdielov, ktorá ešte nebola u nás aplikovaná. Zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v rukách štátu alebo samospráv predstavujú ideálnu možnosť aplikácie princípu gender mainstreamig do praxe.Cieľom nášho pojektu je využitie princípu gender mainstreaming v zdravotníctve, ktorý pozostáva z vykonania rodovej analýzy, zistenie príčin rodovej nerovnovážnosti, navrhnutie opravných opatrení a ich implementácia vybraných opatrení do praxe. V rámci projektu uskutočníme rodový audit na pracoviskách reprodukčného zdravia a v medicínskom vzdelávaní a výsledky auditu podrobíme rodovej analýze. Podľa výsledkov analýzy navrhneme opatrenie pre vyrovnávanie rodových rozdielov. Zabezpečíme vzdelanie multiplikátoov/iek pre rodové tréningy, ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou rodového scitlivovania a následne uskutočníme rodové tréningy na pracoviskách reprodukčnéh zdravia. Ako pilotný projekt začleníme rodové vzdelávanie do vzelávacieho programu vybranej vysokej školy medicínskeho zamerania.Aktivity:

– Kvantitatívny a kvalitatívny prieskum rodových pomerov a rodová analýza v medicínskom vzdelávaní a v nemocniciach na pracoviskách reprodukčného zdravia

– Návrh vyrovnávacích opatrení na zvýšenie účasti žien v rozhodovacích pozíciách vyvinutý v spolupráci so zahraničnými expertmi/kami

– Rodové tréningy pre vzdelávanie trénerov/iek a multiplokátorov/iek

– Vývoj a implmentácia rodovo citlivého vzdelávania do univerzitného vzdelávacieho procesu (pilotný projekt na zvolenej univerzite)

– Medzinárodná konferencia o výsledkoch projektu

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: