Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Inovatívnosť

Problematika nerovnosti rodových pomerov na pracoviskách nebola doteraz na Slovensku riešená. Gender mainstreaming je stratégia EÚ pre vyrovnávanie rodových rozdielov, ktorá ešte nebola u nás aplikovaná. Projekt zavádza využitie stratégie Gender Maistreaming do praxe. Hoci sa táto stratégia v posledných rokoch pravidelne využíva v EÚ a SR sa vstupom do EÚ rovnako zaviazalo k jej využívaniu, na Slovensku zatiaľ neexistuje odborný potenciál na jej implementáciu a ani projekt väčšieho rozsahu, ktorý by sa venoval systematickému uplatneniu princípu gender maistreaming v nejakej oblasti. V zahraničí existujú overené postupy, ktoré chceme v našom projekte prispôsobiť na slovenskú realitu a podmienky.Cieľom nášho pojektu je využitie princípu gender mainstreaming v zdravotníctve, ktorý pozostáva z vykonania rodovej analýzy, zistenie príčin rodovej nerovnovážnosti, navrhnutie opravných opatrení a ich implemntácia vybraných opatrení do praxe. Gender Mainstreaming je typický top-down proces, slúžiaci k vyrovnávaniu rodových pomerov, ktorý využíva vo všetkých oblastiach politiky aj Európska Únia. Slovenská republika sa vstupom do EÚ rovnako zaviazala k jeho využívaniu. Zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v rukách štátu alebo samospráv predstavujú ideálnu možnosť aplikácie tohoto princípu.

Definícia: “Gender Mainstreaming pozostáva z reorganizácie, zlepšenia, vývoja a evaluácie všetkých rozhodovacích procesov vo všetkých oblastiach politiky a pracovného procesu danej organizácie. Cieľom princípu Gender Mainstreaming je zohľadňovanie perspektívy rodových pomerov vo všetkých rozhodovacích procesoch a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti.”

Z definície je zreteľné, že gender mainstreaming vyžaduje zmenu rozhodovacích procesov v danej organizácii Rod sa stáva kategóriou pre kontrolu rozhodovacích procesov. Pri „rodovom uhle pohľadu” vychádzame z toho, že rodové pomery a stereotypy sú tvorené a udržiavané pomocou sociálnych a politických štruktúr, zákonmi, poisťovacími systémami, infraštruktúrou, predstavami a zvykmi. Výsledky diskriminácie žien sú zreteľné v štatistikách a analýzach rodových rozdielov, a to vo všetkých oblastiach. Analýzy týchto rozdielov dokladajú, že vo väčšine prípadov sú usporiadané hierarchicky, teda ženám pridelené pozície sú menejcenné, menej atraktívne a sú spojené s menšími šancami ako pozície u mužov. Práca a aktivita žien je v našej spoločnosti zásadne druhoradá, je jej venovaná menšia pozornosť a nehrá na verejnosti žiadnu významnú úlohu. Predovšetkým rozdelenie spoločensky potrebnej práce na platenú a neplatenú, na verejnú a privátnu, ako aj rodovo stereotypické pridelenie pracovných foriem je jedným zo zásadných mechanizmov, ktorými sa tvoria dnes existujúce rodové pomery.

Gender mainstreaming je princíp, ktorý posúva rodové pomery do popredia. Základným východiskom jeho využitia je teda tvrdenie, že rozhodovacie procesy v organizáciách, ktoré viedli k zhoršeniu pomerov, sú v mene vyššej rovnosti šancí medzi ženami a mužmi meniteľné k lepšiemu. Pri praktizovaní princípu Gender Mainstreaming sa stáva zreteľným, že a na ktorom mieste majú rozhodovacie procesy vplyv na zhoršenie pomerov.

Gender mainstreaming sa skladá z nasledujúcich postupov:

rodová analýza – zistenie súčasného stavu rodových pomerov a ich príčin

formulácia cieľov, t.j. cieľ, ako sa majú rodové pomery zmeniť

vývoj návrhov opatrení na vyrovnanie rodových pomerov

presadzovanie opatrení

evaluácia

Pre zavedenie princípu gender mainstreming do praxe je potrebné odborné zázemie v otázkach rodovej rovnosti a znalosť rodových pomerov na cieľových pracoviskách, ktoré sa zistia pomocou špecifických prieskumov.

Projekt zavádza nové prvky, ktoré sa u nás doteraz neuplatňovali:

Rodový audit a rodové analýzy na pracoviskách a vzdelávaní

Vývoj návrhov opatrení pre vyrovnávanie pracovných pomerov

Rodové tréningy pre aktérov pracovného procesu

Rodovo-citlivé vzdelávanie na vysokej škole

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: