Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Equal

logo_equalGender mainstreaming v službách reprodukčného zdravia              

Projekt je spolufinancovaný EÚ v rámci iniciatívy Equal II.                                          esf-logo-farebne

V rámci projektu uskutočníme rodový audit na pracoviskách reprodukčného zdravia a v medicínskom vzdelávaní a výsledky auditu podrobíme rodovej analýze.
Podľa výsledkov analýzy navrhneme opatrenie pre vyrovnávanie rodových rozdielov. Zabezpečíme vzdelanie multiplikátoov/iek pre rodové tréningy, ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou rodového scitlivovania a následne uskutočníme rodové tréningy na pracoviskách reprodukčnéh zdravia. Ako pilotný projekt začleníme rodové vzdelávanie do vzelávacieho programu vybranej vysokej školy medicínskeho zamerania.

Materiály a publikácie v rámci projektu:

Reprodukcia rodovej ne/rovnosti v zdravotníctve 
Publikácia z výskumu rodových pomerov na pracoviskách reprodukčného zdravia.

Gender mainstreaming – príručka. Preklad príručky UNDP Gender Mainstreaming in Practice (UNDP, 2007)

%d bloggers like this: