Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Tlačová správa z osvetovej akcie k prevencii rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia

V piatok 8. 3. 2013 sa uskutočnila osvetová akcia s názvom „(ne)počujem, (ne)vidím, (ne)konám!“ Akcia bola organizovaná mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami Spoločnosti pre plánované rodičovstvo v rámci projektu Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Názov reflektuje časté postoje spoločnosti voči násiliu v ich okolí ako aj snahu o to, aby boli ne v zátvorkách odstránené a problematike násilia bola venovaná oveľa väčšia pozornosť, keˇdže práve táto je častokrát kľúčovou pri predchádzaní a boji proti násiliu.

Akcia sa uskutočnila na Medzinárodný deň žien, pretože v tento deň si pripomíname práva žien a dievčat, ktoré sú najčastejšími obeťami násilia, práve kvôli svojmu pohlaviu. Rodovo podmienené, sexuálne a sexualizované násilie je porušením základných ľudských práv, ako napríklad práva na rovnaké zaobchádzanie, na zaobchádzanie s úctou a dôstojnosťou či právo na ochranu proti mučeniu.

Hlavným cieľom osvetovej akcie bolo poukázať na fakt, že násilie je súčasťou života každého z nás a je dôležité naučiť sa ho rozpoznať, predchádzať mu a v prípade potreby  sa mu vedieť aj brániť. Stretávame sa s ním v rôznych podobách v televízii, rozprávkach, v školách, na ulici a niektorí ho, bohužiaľ, zažívajú aj doma. Mnoho ľudí nedokáže násilie identifikovať. A ak áno a sami sú jeho obeťou alebo svedkami násilia vo svojom okolí, nevedia, kde vyhľadať pomoc a podporu.

Počas dňa bol v nákupnom centre Eurovea návštevníkom a návštevníčkam k dipozícii informačný stánok, kde sa mohli dozvedieť bližšie informácie o tom, s akými typmi násilia sa môžu stretávať, prečo je dôležité ich rozoznávať, ako sa im brániť a kde v prípade potreby môžu nájsť pomoc. Súčasťou stánku bol tiež kartonový domček, na ktorom boli umiestnené kartičky s najčastejšími mýtami, s ktorými sa v súvislosti s násilím stretávame, ako aj objasňujúce fakty. Návštevníčky a návštevíci sa mohli takýmto interaktívnym spôsobom dozvedieť pravdivé informácie objasňujúce zaužívané mýty. V prípade záujmu mohli tiež vyplniť krátky dotazník o mýtoch týkajúcich sa násilia a zistiť tak, nakoľko sa ich tieto mýty dotýkajú a či vedia rozoznať, ktoré tvrdenia sú pravdivé a ktoré nie.

Návštevníci a návštevníčky mohli tiež diskutovať s odborníčkami ako aj mladými ľudmi vyškolenými v rámci projektu o tematike rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia a dozvedieť sa nové informácie týkajúce sa tejto problematiky. Na znak svojej podpory a toho, že im násilie nie je ľahostajné, sa mohli odfotiť so slovami POCUJEM, VIDIM A KONAM.

(fotogaléria podporných fotiek)

podporujúce fotky k osvetovej akcii “(ne)počujem, (ne)vidím, (ne)konám”

Súčasťou osvetovej akcie boli aj dve flash mob scénky mladej herečky a herca, ktorí predviedli vyeskalovanie partnerskej hádky. Ich cieľom bolo,  okrem upútania pozornosti na problematiku rodovo podmieneného a partnerského násilia, aj scitlivenie ľudí na prejavy násilia v ich okolí a zistenie, či ľudí naozaj necháva násilie ľahostajnými, alebo sú ochotní v prípade, ak sú svedkami takejto udalosti, zakročiť. S potešením môžeme skonštatovať, že v oboch prípadoch mladej žene pribehli na pomoc okoloidúci. Po odohratí scénky bolo všetkým oznámené, že scénka bola len hraná, jej účel ako aj distribuované informačné letáky a pozvanie na diskusiu o problematike.

(video z celej akcie a besedy)

(fotogalériu z celej akcie si môžete pozrieť na našom Facobooku)

Večer sa uskutočnila diskusia v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei Poštová. Diskusiu moderovala Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a dlhoročná aktivistka za sexuálne, reprodukčné a ľudské práva, rodovú rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu. Diskusiu otvorila Dáša Malíková, psychologička a psychoterapeutka z Aliancie žien, ktorá sa venuje práci s obeťami násilia, násilníkmi a tiež pracuje na non stop linke pomoci. Vo svojej prezentácii uviedla niekoľko vyjadrení mužov odsúdených za domáce a partnerské násilie, ktoré poukazovali na to, ako vnímajú príčiny svojho násilného správania. Barbora Holubová, výskumníčka a sociologička z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, poukázala na vplyv médií a najmä mužských magazínov pri patriarchálnom, stereotypne maskulínnom zobrazovaní mužov na ich správanie a dôležitosť zmeny tohoto zaužívaného stereotypu. Lenka Rovňanová, prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a vysokoškolská pedagogička z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poukázala na to, aké dôležité je vzdelávanie v oblasti prevencie násilia, scitlivovanie mladých ľudí na prejavy násilia ako aj systematické vzdelávanie a príprava učiteľov a učiteliek v oblasti sexuálnej výchovy, ktorej súčasťou by mala byť aj prevencia rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia. Renáta Puškárová z Mea Vita, poradne pre ženské záležitosti, ktorá sa aj ako vysokoškolská pedagogička venuje problematike reprodukčného zdravia žien, diskriminácii, obhajobe ľudských práv v zdravotnej starostlivosti, rodovej rovnosti, ale hlavne násiliu páchanému na ženách, zdôraznila dôležitosť systematického vzdelávania laickej aj odbornej verejnosti, najmä študentov a študentiek zdravotníckych a pomáhajúcich profesií v tejto oblasti.

Počas diskusie sa diskutujúce venovali aj pomyselným “červeným svetielkam”, varovným signálom na začiatku partnerského vzťahu, medzi ktoré patria násilie v rodine partnera, kontrolujúce, vlastnícke správanie, ktoré sa maskuje za starostlivosť o partnerku, snaha o obmedzenie kontaktu s priateľmi a rodinou, dohliadanie nad tým, ako sa partnerka oblieka, s tým, že hranice sa pomaly posúvajú. Preto je dôležité pri prvých náznakoch si jasne určiť a vydiskutovať hranice, za ktoré sa za žiadnych okolností nesmie ísť. Je tiež potrebné, aby sa o násilí diskutovalo, aby sa obeť zverila niekomu zo svojho okolia a našla podpornú sieť a zázemie, aby mala kam odísťod násilného partnera, keˇdže práve moment odchodu od násilníka je jedným z najkritickejších.
(fotogaléria z diskusie)

beseda s odborníčkami

(online test na mýty a fakty sa pripravuje)

znak_uvsr_colorRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd – LP/2012/134. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: