Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Projekt k sexuálnej výchove

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd aktivity v projekte s názvom “Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv” LP/2011/02/146 od novembra 2011 do konca marca 2012 . 

 • Cieľovými skupinami sú pedagogickí/é  a odborní/é zamestnanci/kyne základných a stredných škôl i školských zariadení na zákalde ich zájujmu o ponúknuté aktivity prostredníctvom našich lektorov/liek priamo školám a zariadeniam alebo prostredníctvom ich zriaďovateľov.
 • Hlavným cieľom projektu je  zlepšiť úroveň poskytovania sexuálnej výchovy v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentami žiakom a žiačkám základných a stredných škôl prostredníctvom pedagogickcýh a odborných zamestnancov/kýň s rešpektovaním ľudsko-právneho prístupu a moderných poznatkov i prístupov v uvedenej problematike.
 • Plánované a realizované aktivity – mestá a obce:
  • Šumiac, Zvolen, Žiar naad Hronom, Kremnica, Kežmarok, Nitra, Pezinok, Malacky, Lučenec, Banská Bystrica a ďalšie podľa záujmu a následnej dohody
 • Lektorský tím: realizáciu aktivít zabezpečuje lektorský tím zložený z kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov/gičiek, psychológov/gičiek odborných zariadení s dlhoročnými skúsenosťami v sexuálnej výchove rôznych vekových skupín (od detí predškolského veku až po dospelých).
 • Čiastkové ciele:
 • Informovať účastníkov / čky o základných východiskách pre realizáciu SXV v školskom prostredí (Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, Dohovor o právach dieťaťa, Európska dohovor o ľudských právach, UO VMR a možnosti ich realizácie v škole).
 • Prostredníctvom modelu zážitkového skúsenostného modelu vyučovania v rôznych organizačných formách sprostredkovať základné informácie o ľudskej sexualite tak, aby viedli k poznaniu, že sexualita je prirodzenou súčasťou života človeka od jeho narodenia až po smrť, že sprevádza človeka v rôznych podobách a má pre neho nielen inštrumentálnu, ale aj autonómnu funkciu.
 • Uvedomiť si, že sexuálna výchova sa neobmedzuje na poučenia o pohlavných orgánoch a fyziológii pohlavného styku, ale hlavne to, že vychádza z podstaty človeka a jeho túžby po šťastnom živote, v ktorom zohráva sexualita a jej vnímanie i prežívanie dôležitú úlohu.
 • Konfrontovať svoje vlastné vnímanie sexuality v osobnom i širšom spoločenskom kontexte a osvojiť si účinné stratégie, prostredíctvom ktorých dokážu účastníci/čky rozvíjať špecifické kompetencie v sexuálnej výchove a prostredníctvom jej obsahu prispieť k rozvíjaniu potrebných kompetencií žiakov/čok tak, aby dokázali vnímať sexualitu ako hodnotu s výrazným etickýma ľudskoprávnym rozmerom a kultivovane ju vyjadrovať a komuniikovať o nej počas svojho života.

            Ak máte záujem o realizáciu aktivít v uvedenom projekte vo vašom zariadení, kontaktujte jeho koordinátorku Mgr. Lenku Rovňanovú na mailovej adrese: lenka@rodicovstvo.sk

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Fotoalbum z prednášok k sexuálnej výchove

Fotoalbum “Keď dospievam”

2 responses to “Projekt k sexuálnej výchove

 1. PaedDr. Dagmar Gonosová 6 marca, 2012 o 8:56 pm

  Dnes som sa zúčastnila semináru na túto tému v Nitre. Prednášala a tréning viedla PhDr. Jana Vernarcová. Bolo to naozaj výborné podujatie. Lektorka bola dobre pripravená, zapájala nás do jednotlivých aktivít, dostali sme materiály, s ktorými môžeme ďalej pracovať.
  Získali sme užitočné informácie, ktoré môžeme využiť na svojich školách. Veru nie na každej škole je výchova k rodičovstvu a sexuálna výchova zavedená, a pritom je to pre naše deti veľmi dôležité! Poznatky, ktoré som dnes získala, budem určite ďalej tlmočiť a snažiť sa zaviesť ich do praxe.
  Dagmar Gonosová
  ZŠ Komjatice

 2. Lenka Rovňanová 16 marca, 2012 o 3:47 pm

  Ďakujeme všetkým účastníkom a účastníčkam našich vzdelávacích podujatí. Oceňujeme aktívny prístupa a množstvo zaujímavých podnetov pre plánovanie ďalších aktivít. Sme radi, že sa naše snaženie stretlo s takým veľkým ohlasom. Výsledky zo spätnoväzbových dotazníkov spracujeme a výsledky vašich názorov, podnetov a potrieb zverejníme na našich stránkach a v odbornej tlači. Ešte raz ďakujeme a želáme veľa tvorivých síl a trpezlivosti vo vašej náročnej pedagogickej práci. Veríme, že útla publikácia, ktorá je súčasťou výstupov v projekte vás poteší a stane sa užitočnou pomôckou vo vašej práci.
  Za lektorský tím koordinátorka projektu Lenka Rovňanová

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: