Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Madame Eva: Deti a sex

Mamííí, čo je to sex?

Čo vaše dieťa o sexualite nenaučíte vy, to ho naučí internet, pokútna literatúra a ulica. Vyberte si.

Zmierte sa s tým, že vaše deti vedia o sexe oveľa viac ako vy v ich veku. Vedia viac, ako si myslíte, že vedia, a oveľa viac, ako by ste chceli, aby vedeli. Nemusí sa vám to páčiť, ale asi s tým nič neurobíte. Čo môžete a mali by ste spraviť je, že informácie, ktoré sa na ne valia z každej strany ako cunami, im pomôžete spracovať, uvediete na pravú mieru, prípadne doplníte. Tak, aby vedeli o rizikách sexu ešte skôr, ako ich môžu reálne ohroziť, aby mali k svojej sexualite pozitívny vzťah a aby mohli neskôr viesť zdravý a spokojný partnerský život. Tomuto sa hovorí sexuálna výchova.

Bociany z toho vynechajte

Povedačky o tom, kto všetko nosí deti, ako čakajú na svoju chvíľu kdesi na hviezdičke či mesiačiku a iné insitné povesti sú síce milé, ale úplne neužitočné a často aj kontraproduktívne. V dobe okamžitých informácií na jeden klik je veľmi pravdepodobné, že „vďaka“ nim bude vaše dieťa jedného krásneho dňa v škôlke za totálne neinformovaného blbca. Holú pravdu sa dozvie od svojich rovesníkov aj s nánosom detskej fabulácie a skreslených predstáv. Navyše vám bude mať za zlé, že ste ho oklamali, nepriamo znemožnili a v otázkach pohlavného života vás bude ešte dlho považovať za nekompetentný zdroj. Bude sa pýtať a pátrať inde. A to, aké informácie a akou formou sa k nemu dostanú, budete len ťažko kontrolovať. Deti začínajú zvedavé a prostoreké otázky o pohlaví a zrodení života klásť už v predškolskom veku a nemá zmysel im klamať, okrikovať ich či ignorovať. Múdry rodič prijme nečakanú a možno šokujúcu otázku ako šancu. Šancu vysvetliť ratolesti všetko, čo chce vedieť, prijateľným spôsobom a vybudovať si tak pozíciu toho, koho sa možno bez obáv pýtať a komu možno veriť. Slušný základ na to, aby ste boli dobrou poradkyňou a sprievodkyňou  aj v čase, keď už pôjde do tuhého.

Detaily nie sú podstatné

„Naučiť deti dôležité veci o sexe, na to nestačí jeden ‚vážny’ rozhovor,“ hovorí Oľga Pietruchová zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. „Mal by to byť kontinuálny proces, nepretržitá komunikácia. Čakať s tým dovtedy, kým dieťa začne dospievať a bude v našich očiach na podobné diskusie ‚dosť veľké’, sa nevypláca. Vtedy už býva neskoro. Tak ako deti postupne od malička vedieme k slušnému správaniu a samostatnosti, tak by sme ich postupne, pomaly a primerane veku mali učiť spoznávať svoju sexualitu, spôsob, akým prišli na svet, aj to, ako fungovať vo vzťahoch.“ Rozhovory o sexualite by sa nemali viesť z pozície autority a s podtónom, že tieto otázky sú vám nepríjemné. Že sa vás dieťa pýta, znamená, že vám dôveruje. Je pochopiteľné, že sa ostýchate, ale zahoďte predsudky, malé dieťa ich nemá, je len právom zvedavé. Samozrejme, vy musíte zvážiť, koľko informácií a akou formou dokáže práve prijať. Nie je nevyhnutné zachádzať do detailov. Niektorým deťom stačí povedať, že deti sa rodia z lásky, keď sa ocko a mamička veľmi ľúbia. No niekedy sú, najmä dievčatká, veľmi zvedavé a pýtajú sa ďalej: „Ale ako sa to ockovo semienko dostane k maminkinmu vajíčku?“ opýtala sa 5-ročná Laurinka v tej chvíli úplne bezradnej mamy. V mladšom veku naozaj stačí povedať niečo o mojkaní a pevnom objatí. Skutočne pravdivé vysvetlenie môže malé dieťa skôr vydesiť. Keď si neviete rady, pomôžte si literatúrou. Výber  publikácií pre chlapcov i dievčatá rôzneho veku, ktoré tie najošemetnejšie informácie odovzdajú kulantne za vás je dosť pestrý.

Ako na to

Bežný život ponúka na prirodzený rozhovor dosť príležitostí. Čakáte ďalšie dieťa alebo máte tehotnú susedku? Bozkáva sa staršia dcéra s priateľom pod bránou? Je len otázka času, kedy sa na to dieťa opýta. Je tu aj televízia, časopisy a internet, kde sa dostane do kontaktu s niečím, čo ho zaujíma. „Otázok sa netreba báť, dobré je povzbudiť ho k ďalším,“ hovorí Oľga Pietruchová a odporúča metódu štyroch krokov:

1.  Priateľsky a povzbudzujúco zistite, prečo sa dieťa pýta a prečo ho to zaujíma práve teraz. Tak prídete na to, či náhodou nemá nejaký problém.

To je zaujímavá otázka. Prečo to chceš vedieť práve teraz? Už si o tom niečo počul(a)?

2.  Opýtajte sa ho na jeho názor. Uvidíte, koľko o  danej téme už vie, prípadne, aký slovník používa a či náhodou netreba napraviť nejaké škody.

Čo si myslíš ty? Ako je to podľa teba? Čo by si ty poradil(a)?

3.  Odpovedzte pravdivo, neklamte, nezavádzajte, používajte slovník, ktorému dieťa porozumie, a filtrujte fakty, ktoré dokáže spracovať.

4.  Uistite sa, či vám porozumelo, a nechajte priestor na ďalšie otázky.

Už tomu rozumieš? Chcel(a) by si ešte niečo vedieť?

„Takého rozhovory dávajú rodičom úžasný priestor na to, aby deťom odovzdávali nielen dôležité informácie a vedomosti, ale im predovšetkým vštepovali svoje hodnoty,“ zdôrazňuje Oľga Pietruchová. „Tie môžu byť iné v konzervatívnej kresťanskej a iné v liberálnej rodine. Ale sú to hodnoty, ktoré rodičia považujú za podstatné a deti si ich aj osvoja.“ Pri takomto prístupe sa vy aj deti naučíte prirodzene komunikovať o čomkoľvek a postupne, s pribúdajúcim vekom, prejsť aj k otázkam rôznych rizík. Pripravte ich na to, aby sa vedeli chrániť pred obťažovaním – upozornite na nebezpečenstvo tzv. tajných priateľov na internete, hovorte o prirodzených telesných prejavoch dospievania aj o rizikovom sexuálnom správaní a jeho následkoch. Je pravdepodobné, že v istom období s vami o tom decká nebudú chcieť hovoriť, lebo im to bude „strašne trápne“, a radšej si vypočujú radu a názor rovesníkov. Podstatné je, aby ste tu stále boli pre nich a nestratili kontakt. Pokúšajte sa nadviazať rozhovor nenásilne a bez mentorstva.

Na školu sa nespoliehajte

Komplexná sexuálna výchova v školskom systéme je u nás stále v plienkach a ešte asi dlho bude. Pritom o jej nevyhnutnosti sa hovorilo už za čias prvej republiky a dokonca sa vtedy aj začala do škôl dostávať. Dnes pred ňou strkáme hlavu do piesku alebo počúvame, že vo forme, v akej ju máme, je vlastne dostatočná, prípadne, že ju škola nepotrebuje, lebo je to vec rodičov. Situácia je taká, že otázky sexuality, pohlavného života a podobne sú rozdelené do viacerých predmetov – prírodopis, biológia, etická či náboženská výchova – a sú súčasťou osnov Výchovy k manželstvu a rodičovstvu. „Už to samo osebe hovorí, že to nie je celkom v poriadku. Sexualita sa predsa nespája len s manželstvom a rodičovstvom, načo si zakrývať oči pred realitou,“ hovorí Oľga Pietruchová. „A nechávať to len na rodičov sa mi takisto nezdá fér. Nie každý má predsa komplexné vedomosti o pohlavných chorobách, možnostiach antikoncepcie, ochrane pred zneužívaním a podobne,“ vraví. Úroveň, kvalita a čas venovaný sexuálnej výchove dnes závisí od osnov jednotlivých škôl a často aj od samého učiteľa. Niektorí jej venujú dostatočný priestor a vedia so žiakmi na akúkoľvek tému bez problémov komunikovať, iní len odverklíkujú povinné riadky a niektorí ju celkom odignorujú. Sexualita deti neprestane zaujímať len preto, že o nej odmietneme s nimi hovoriť. Naopak. Otvorenosť dospelých zvyčajne ocenia a dá sa ňou predísť veľkým škodám.

www.sexualnavychova.sk

http://www.rodicovstvo.sk

 

Výchova k sexu?!

Nie, výchova k sexuálnej zodpovednosti.

Sexuálna výchova nie je náuka o sexuálnych praktikách. Dlhodobé prieskumy a štatistiky ukazujú, že mladí ľudia, ktorí mali kvalitnú sexuálnu výchovu, sa v sexe správajú oveľa zodpovednejšie.

• lepšie sa vyrovnávajú s pubertou a s telesným dozrievaním

• majú kontrolu nad svojou sexualitou

• majú vyrovnanejšie vzťahy

• sú lepšie chránení pred sexuálnym zneužívaním

• s väčšou pravdepodobnosťou odďaľujú sexuálny život

• dokážu lepšie odolávať nátlaku pri vynucovaní sexu

• s väčšou pravdepodobnosťou používajú pri pohlavnom styku antikoncepčný prostriedok


Deti, čo majú deti

Z tisícky dievčat vo veku 15 – 19 rokov na Slovensku až 24 porodí dieťa. Spomedzi našich susedov a ostatných vyspelých európskych krajín patríme k najhorším. V Čechách je to 17, v Poľsku 16, v Nemecku 7, v Holandsku či vo Švajčiarsku dokonca len 5. Celosvetový prieskum z roku 2002  ukázal, že krajiny s liberálnym prístupom k sexualite a tie, kde sexuálna výchova na školách funguje, sú na tom podstatne lepšie než tie konzervatívne, ktoré ju odmietajú. Tak napríklad v puritánskych Spojených štátoch amerických, kde vznikajú rôzne skupiny a komunity, ktoré odmietajú predmanželský sex a podobne, je počet tehotných tínedžeriek oproti niektorým európskym krajinám až 10-násobný – 53 pôrodov na 1 000 dievčat. Horšie sú na tom už len krajiny Afriky a Ázie.


Hovorme spolu

• o spôsoboch ochrany a antikoncepcie diskutovalo s matkami 48 % dcér

• 76 % dievčat použilo pri prvom pohlavnom styku efektívnu antikoncepciu, 5 % prirodzenú antikoncepciu (styk počas neplodných dní)

• 18 % slovenských stredoškolákov vo veku 15 – 18 rokov sa nechráni pred pohlavnými chorobami

• 72 % súhlasí, že partner by sa mal podieľať na partnerkinej antikoncepcii

• 11 % tínedžerov si myslí, že neexistuje láska bez sexu

• 44 % si myslí, že existuje sex bez lásky

• 80 % si myslí, že láska existuje a nedá sa bez nej žiť

• 12 % si myslí, že pravú lásku už dnes ľudia nepoznajú

Údaje sú z dvoch výskumov robených v roku 2008 a 2009 a sú použité zo stránky www.antikoncepcia.com.

Citáty

Múdry rodič prijme nečakanú a možno šokujúcu otázku ako šancu.

Sex deti neprestane zaujímať len preto, že o ňom odmietneme s nimi hovoriť.

Text Adriana Forgáčová

One response to “Madame Eva: Deti a sex

  1. blbobijec 21 decembra, 2011 o 11:48 pm

    “Z tisícky dievčat vo veku 15 – 19 rokov na Slovensku až 24 porodí dieťa. Spomedzi našich susedov a ostatných vyspelých európskych krajín patríme k najhorším. V Čechách je to 17, v Poľsku 16, v Nemecku 7, v Holandsku či vo Švajčiarsku dokonca len 5. Celosvetový prieskum z roku 2002 ukázal, že krajiny s liberálnym prístupom k sexualite a tie, kde sexuálna výchova na školách funguje, sú na tom podstatne lepšie než tie konzervatívne, ktoré ju odmietajú. Tak napríklad v puritánskych Spojených štátoch amerických, kde vznikajú rôzne skupiny a komunity, ktoré odmietajú predmanželský sex a podobne, je počet tehotných tínedžeriek oproti niektorým európskym krajinám až 10-násobný – 53 pôrodov na 1 000 dievčat. Horšie sú na tom už len krajiny Afriky a Ázie.”

    Ještě údaj z Moravy by se hodil, Češi s vámi nesousedí(k vašemu štěstí). jinak by mne zajímalo, nad čím se vlastně pozastavujete? Co je špatného na tom, že se dívky stávají ženami ve věku, kdy je to nejpřirozenější, kdy jsou nejlépe fysicky(a ano, i psychicky, pokud je výchova jako je ta vaše nenaruší´připraveny na první dítě? Je mrzuté, že i v zemi, která byla baštou pravdy a dokonce dokázala, byť pod cizí ochranou, vytvořit dobrý stát, se šíří takové bludy a jejich původcům není v jejich šíření zamezeno

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: