Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Výskumy varujú: stúpa trend nechráneného pohlavného styku medzi mladými ľuďmi

Bratislava. Tohtoročný Svetový deň antikoncepcie (SDA) 2010, ktorý sa uskutočňuje každý rok 26. septembra, venuje pozornosť výsledkom nového medzinárodného prieskumu s názvom Antikoncepcia: Kto je za ňu vlastne zodpovedný? Tento prieskum, ktorý podporilo združenie desiatich medzinárodných organizácií, ktoré sa zaujímajú o sexuálne zdravie, a Youth Task Force, Operačná skupina mladých, upozorňuje na výrazné uvoľnenie prístupu mládeže k prijatiu zodpovednosti za antikoncepciu a k tomu, čo robí vo svojom každodennom živote.

Výsledky tiež zdôrazňujú, že neistota ohľadne antikoncepčných možností je ešte stále všeobecne rozšírená. Na vysoko nespoľahlivé antikoncepčné metódy, napr. prerušovanú súlož ako na účinnú antikoncepciu doposiaľ hľadí značný počet mladých ľudí vo všetkých regiónoch zahrnutých v prieskume.

Do prieskumu bolo zapojených 25 krajín a vyše 5 000 mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v Ázii-Tichomorí, Európe, Severnej Amerike a Latinskej Amerike.

Vybrané výstupy z výskumu:

 • Vyše 80 % mladých ľudí v štyroch regiónoch uznáva svoju zodpovednosť za zabezpečenie antikoncepčných metód predtým, ako majú pohlavný styk s novým partnerom, a to buď výlučnú alebo spoločnú so svojím partnerom.
 • Ešte stále 44 % mladých ľudí pri príprave na stretnutie, ktoré môže viesť k pohlavnému styku, uprednostňuje osobnú hygienu vrátane sprchovania, depilácie voskom a používania parfumov pred antikoncepciou (!).
 • Vyše 86 % mladých ľudí súhlasí so zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli antikoncepčné metódy počas pohlavného styku s novým partnerom účinne použité.
 • Viac mladých ľudí má však pohlavný styk s novým partnerom bez použitia antikoncepčnej metódy. Iba menej ako polovica (45 %) pohlavne aktívnych mladých ľudí mala pohlavný styk s novým partnerom bez použitia antikoncepcie – je to značný 25-percentný nárast v porovnaní s výsledkami medzinárodného prieskumu Svetového dňa antikoncepcie SDA (World Contraception Day, WCD) 2009.
 • Iba polovica (51 %) mladých ľudí sa považuje za dostatočne informovaných o možnostiach antikoncepcie
 • Takmer tretina mladých ľudí sa domnieva, že vytiahnutie pohlavného údu pred ejakuláciou – prerušovaná súlož – je účinná antikoncepčná metóda, aj keď je vlastne vysoko nespoľahlivá.

Výsledky prieskumu sú významné, pretože úroveň neplánovaných tehotenstiev je veľkým celosvetovým problémom, predovšetkým u mladých ľudí. Približne jedna tretina z 205 miliónov tehotenstiev, ktoré sa každý rok na celom svete vyskytnú, je neplánovaná. Okrem toho štatistické údaje ukazujú, že najvyšší hlásený počet sexuálne prenosných chorôb existuje medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov a že iba menšia časť dospievajúcich (vo veku 15 až 19 rokov) má prístup k nejakým vhodným a dostupným službám ohľadne týchto chorôb.

Tania Boler z Marie Stopes International, ktorá je neziskovou organizáciou podporujúcou SDA, povedala: „Z týchto nových údajov jasne vyplýva, že ešte stále treba vykonať veľa práce, pokiaľ ide o počet mladých ľudí používajúcich antikoncepciu. A to predovšetkým ak chceme do roku 2015 znížiť počet tehotenstiev u mladistvých, čo je ukazovateľ piateho cieľa Rozvojových cieľov nového milénia – zlepšiť zdravie matiek. Zo skúseností vieme, že sústavne nízka úroveň používania antikoncepčných metód mladými ľuďmi na celom svete je dôsledkom kombinácie kultúrnych a ekonomických faktorov, ktoré sú v každom regióne iné. Vzhľadom na rokovanie OSN na najvyššej úrovni, ktoré sa tento týždeň uskutoční v New York City a prediskutuje postup pre Rozvojové ciele nového milénia, nadobúdajú otázky, ktoré priniesli výsledky tohto prieskumu, na význame.“

Dôvody a prekážky nepoužívania antikoncepcie

Najčastejším dôvodom nepoužívania antikoncepčnej metódy uvádzaným v prieskume je to, že v daný čas nie je k dispozícii. Kľúčové prekážky sa však v závislosti od jednotlivých trhov a regiónov líšia:

 • V Thajsku viac ako jedna tretina mladých ľudí, ktorí priznali nechránený pohlavný styk s novým partnerom, uviedla, že hlavný dôvod, pre ktorý nepoužila antikoncepciu, je, že ‚to nie je príma‛.
 • Vo Veľkej Británii a Nórsku, kde je antikoncepcia ihneď k dispozícii, pätina mladých ľudí, ktorí priznali nechránený pohlavný styk s novým partnerom, nepoužila antikoncepciu, ‚pretože pili alkohol a zabudli‛.
 • V Latinskej Amerike je podľa 60 % žien a 55 % mužov rozhovor s ich prvým partnerom o použití antikoncepcie „ťažký“ (na základe minuloročného prieskumu SDA).

Paul Bell z International Planned Parenthood Federation, neziskovej organizácie podporujúcej SDA, poznamenal, že „Poskytovanie osvety a podporných služieb, ku ktorým budú mať mladí ľudia voľný prístup a ktorých používanie bude pre nich uspokojivé, musí ísť ruka v ruke s nepretržitou prácou na tom, aby sa antikoncepčné metódy väčšmi sprístupnili. Mladí ľudia chcú prevziať kontrolu nad svojimi životmi vrátane zodpovednosti za antikoncepciu, ale musia mať možnosť prístupu k antikoncepčným službám a byť vyzbrojení vedomosťami o tom, ktoré antikoncepčné metódy sú pre nich najlepšie.“.

Od minulého roka úroveň vedomostí o antikoncepcii v niektorých krajinách v skutočnosti poklesla, najmä v oblasti Ázie-Tichomoria, kde sa v súčasnosti iba 28 % mladých Ázijčanov a Austrálčanov považuje za veľmi dobre informovaných o antikoncepčných možnostiach v porovnaní s 36 % v roku 2009. Na mnohých trhoch a v mnohých regiónoch ešte stále panujú mylné predstavy, že prijaté metódy antikoncepcie sú účinným spôsobom, ako zabrániť neplánovanému tehotenstvu:

 • V Rusku sa vyše polovice respondentov domnieva, že “prerušovaná súlož” je spoľahlivá.
 • V Peru si jedna pätina respondentov myslí, že pohlavný styk počas menštruačného obdobia ženy je účinná forma antikoncepcie.
 • V Turecku sa viac ako jedna tretina mladých ľudí nazdáva, že sprchovanie alebo kúpanie sa po pohlavnom styku je účinným spôsobom, ako zabrániť neplánovanému tehotenstvu.

Stuart Heritage, predstaviteľ Youth Task Force, povedal: „Správa upozorňuje na to, že kľúčovým problémom je naďalej dostať informácie a osvetu v oblasti antikoncepčných metód bližšie k mladým ľuďom, a to prístupným spôsobom. Preto si myslím, že je dôležité, aby rodičia, učitelia a zdravotnícki pracovníci primäli mladých ľudí rozprávať sa o antikoncepcii a uvedomiť si, že mať život pod kontrolou je skutočne príma! Všetci vieme, že dobre vyzerať a voňať je dôležité, keď sa pripravujete na schôdzku, a že pozdvihnúť antikoncepciu na takú istú úroveň dôležitosti nebude ľahké. Možno to však dosiahnuť, ak budeme naďalej pracovať na podporovaní toho, aby mladí ľudia radi prebrali plnú zodpovednosť za svoje vlastné sexuálne zdravie.“

Svetový deň antikoncepcie s mottom Antikoncepcia: Je to tvoj život, je to tvoja zodpovednosť sa zameriava na potrebu podnecovať a podporovať mladých ľudí, aby s cieľom zabrániť neplánovanému tehotenstvu alebo sexuálne prenosným chorobám prevzali zodpovednosť za antikoncepciu.

Výstupy z výskumu za jednotlivé regióny

EURÓPA

 • 82 % respondentov je presvedčených, že má zodpovednosť za zabezpečenie antikoncepcie pred schôdzkou, na ktorej môže mať pohlavný styk po prvý raz a 86 % súhlasí so zodpovednosťou za zabezpečenie toho, aby bola pri pohlavnom styku s novým partnerom použitá účinne.

Napriek tomu viac ako tretina (36 %) respondentov, ktorí mali pohlavný styk, ho s novým partnerom mali bez použitia nejakej antikoncepčnej metódy.

 • Takmer štvrtina (23 %) mladých ľudí v Rusku, ktorí mali nechránený pohlavný styk s novým partnerom, nepoužila antikoncepciu, pretože sa jej nepáčilo použiť ju.
 • Vo Veľkej Británii a Nórsku pätina mladých ľudí, ktorí priznali nechránený pohlavný styk s novým partnerom, nepoužila antikoncepciu, ‚pretože pili alkohol a zabudli‛.
 • Osobná hygiena vrátane sprchovania, depilácie voskom a používania parfémov je pri príprave na stretnutie, ktoré môže viesť k pohlavnému styku, uprednostňovaná pred antikoncepciou.
 • V Rusku majú ženy o zabezpečenie toho, aby mali oblečenú „sexy spodnú bielizeň“, takmer taký istý záujem ako o antikoncepciu pri príprave na stretnutie, ktoré môže viesť k pohlavnému styku.
 • Viac ako polovica (56 %) respondentov v Európe má pocit, že je veľmi dobre informovaná o antikoncepčných možnostiach.
 • 58 % mužov z Ruska a Poľska a 54 % z Turecka si myslí, že buď jednotlivé dostupné antikoncepčné metódy dobre nepozná, alebo niekedy v nich nemá jasno.
 • Vo Švédsku sa 18 % mladých žien domnieva, že pohlavný styk počas menštruácie je účinná forma antikoncepcie.
 • V Turecku viac ako tretina respondentov (35 %) je presvedčená, že kúpanie sa alebo sprchovanie po pohlavnom styku je účinný spôsob, ako zabrániť neplánovanému tehotenstvu.

Viac ako tretina (36 %) mladých žien a 21 % mladých mužov má blízkeho priateľa alebo člena rodiny, u ktorého sa vyskytlo neplánované tehotenstvo. Ide o nárast od minulého roka, keď iba 31 % respondentov poznalo vo svojom úzkom kruhu niekoho, kto mal neplánované tehotenstvo.

SEVERNÁ AMERIKA

 • 86 % respondentov je presvedčených, že má zodpovednosť za zabezpečenie antikoncepcie pred schôdzkou, na ktorej môže mať pohlavný styk po prvý raz a 91 % súhlasí so zodpovednosťou za zabezpečenie toho, aby bola použitá účinne pri pohlavnom styku s novým partnerom.

Z tých respondentov, ktorí mali pohlavný styk, ho však s novým partnerom bez použitia nejakej antikoncepčnej metódy malo 45 %. Hlavným udávaným dôvodom tejto skutočnosti bolo, že v danom čase nebola k dispozícii žiadna antikoncepčná metóda (44 %), hoci 13 % uviedlo, že antikoncepciu nepoužilo, ‚pretože pili alkohol a zabudli‛.

 • Osobná hygiena vrátane sprchovania, depilácie voskom a používania parfémov je pri príprave na stretnutie, ktoré môže viesť k pohlavnému styku, uprednostňovaná pred antikoncepciou.
 • Iba vyše polovice (53 %) sa považuje za veľmi dobre informovaných o antikoncepčných možnostiach, hoci 27 % mužov a 26 % žien uvádza, že niekedy nemajú v jednotlivých antikoncepčných metódach jasno a nevedia, ktorá metóda je pre nich alebo ich partnera najlepšia.
 • Jedna pätina (20 %) respondentov hovorí, že nepozná veľmi dobre rôzne antikoncepčné možnosti, ktoré sú k dispozícii.
 • Vyše polovice (53 %) respondentov má blízkeho priateľa alebo člena rodiny, u ktorého sa vyskytlo neplánované tehotenstvo, čo je vyššia miera, ako predstavuje údaj z minulého roka (44 %).
 • Celkovo 85 % respondentov je presvedčených, že má zodpovednosť za zabezpečenie antikoncepcie pred schôdzkou, na ktorej môže mať pohlavný styk po prvý raz a 88 % súhlasí so zodpovednosťou za zabezpečenie toho, aby bola použitá účinne pri pohlavnom styku s novým partnerom.

LATINSKÁ AMERIKA

56 % tých respondentov, ktorí mali pohlavný styk, ho s novým partnerom malo bez použitia nejakej antikoncepčnej metódy. Je to podstatne vyšší údaj ako v ktoromkoľvek inom regióne.

 • Osobná hygiena vrátane sprchovania, depilácie voskom a používania parfémov je pri príprave na stretnutie, ktoré môže viesť k pohlavnému styku, uprednostňovaná pred antikoncepciou. Platí to predovšetkým v Peru, Čile a Venezuele.
 • Takmer tretina (32 %) skutočne považovala antikoncepciu za najdôležitejšiu súčasť príprav na prvú schôdzku, ktorá by mohla viesť k pohlavnému styku, čo je vyššia miera ako v ktoromkoľvek inom regióne.
 • 61 % respondentov sa domnieva, že sú veľmi dobre informovaní o jednotlivých antikoncepčných možnostiach, ktoré sú k dispozícii; v Kolumbii si však iba 45 % respondentov myslí, že sú o týchto možnostiach veľmi dobre informovaní.
 • Viac ako tretina mladých ľudí v regióne (34 %) sa nazdáva, že ‚prerušovaná súlož‛ je účinná antikoncepcia, a to napriek skutočnosti, že je vysoko nespoľahlivá.
 • Približne jedna pätina (19 %) respondentov v Peru považuje pohlavný styk počas menštruačného obdobia ženy za účinnú formu antikoncepcie.
 • 16 % mladých ľudí v Latinskej Amerike udáva, že gynekológ je ich hlavná kontaktná osoba pre prístup k antikoncepčným metódam, čo je v rozpore so všetkými inými regiónmi, kde hlavným zdrojom prístupu k antikoncepčným prostriedkom sú buď zamestnanci drogérií, alebo lekárnici.

V Latinskej Amerike 75 % mladých žien a 63 % mladých mužov má blízkeho priateľa alebo člena rodiny, u ktorého sa vyskytlo neplánované tehotenstvo. Tento údaj je podstatne vyšší ako v iných regiónoch.

Ázia-Tichomorie

 • Viac ako tri štvrtiny (79 %) respondentov sú presvedčené, že sú zodpovední za zabezpečenie antikoncepcie pred schôdzkou, na ktorej môžu mať pohlavný styk po prvý raz, a 83 % súhlasí so zodpovednosťou za zabezpečenie toho, aby bola pri pohlavnom styku s novým partnerom účinne použitá.

Takmer polovica (47 %) respondentov, ktorí mali pohlavný styk, ho s novým partnerom mali bez použitia nejakej antikoncepčnej metódy.

 • Až 73 % pohlavne aktívnych mužov v Thajsku malo pohlavný styk s novým partnerom s použitím antikoncepcie.
 • V Thajsku viac ako jedna tretina mladých ľudí, ktorí priznali nechránený pohlavný styk s novým partnerom, uviedla, že hlavným dôvodom toho, že nepoužila antikoncepciu, bolo, že ‚to nie je príma‛.
 • 41 % respondentov uprednostňuje pri príprave na stretnutie, ktoré môže viesť k pohlavnému styku, osobnú hygienu vrátane sprchovania, depilácie voskom a používania parfémov pred antikoncepciou.
 • Iba 28 % respondentov sa považuje za veľmi dobre informovaných o antikoncepčných možnostiach, čo je najnižšia miera zo všetkých regiónov.
 • Vyše polovica malajských a singapurských žien zapojených do prieskumu uviedla, že jednotlivé antikoncepčné metódy nepozná veľmi dobre (56 % a 60 %).
 • 38 % mladých ľudí sa domnieva, že ‚prerušovaná súlož‛ je účinná forma antikoncepcie, aj keď je vlastne vysoko nespoľahlivá. V Číne a Thajsku si takmer polovica mladých ľudí myslí, že ‚prerušovaná súlož‛ je účinný spôsob, ako sa vyhnúť neplánovanému tehotenstvu (55 % a 46 %).
 • 18 % respondentov sa nazdáva, že pohlavný styk počas menštruácie ženy je účinná antikoncepcia – je to viac ako v ktoromkoľvek inom regióne.
 • 40 % mladých žien a 29 % mladých mužov má blízkeho priateľa alebo člena rodiny, u ktorého sa vyskytlo neplánované tehotenstvo.

Informácie o medzinárodnom prieskume

Prieskum 2010: ‚Antikoncepcia: Kto je za ňu vlastne zodpovedný?‛

Prieskum ‚Antikoncepcia: Kto je za ňu vlastne zodpovedný?‛ sa uskutočnil v období apríl až máj 2010. S mladými ľuďmi bolo vykonaných celkovo 5 253 rozhovorov v 25 krajinách, medzi ktoré patrili: Argentína, Austrália, Rakúsko, Brazília, Čile, Čína, Kolumbia, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Malajzia, Mexiko, Nórsko, Peru, Poľsko, Rusko, Singapur, Slovinsko, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Thajsko, Turecko, USA a Venezuela.

Prieskum 2009: ‚Pohlavný styk a antikoncepcia‛

Prieskum ‚Pohlavný styk a antikoncepcia sa uskutočnil vo dvoch častiach. Prvou časťou bola poverená farmaceutická spoločnosť Bayer Schering Pharma a zaradených bolo do neho 15 krajín a 3 230 mladých ľudí. Práce v teréne vykonávala agentúra TNS Healthcare.2 Druhá časť bola zverená MTV a zaradených bolo do nej 2 144 mladých ľudí zo šiestich krajín v Latinskej Amerike. Práce v teréne vykonávala prieskumná agentúra Online Testing Exchange (OTX).7 Medzi zúčastnené krajiny patrili: Argentína, Austrália, Rakúsko, Čile, Čína, Kolumbia, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Malajzia, Mexiko, Peru, Poľsko, Rusko, Singapur, Južná Kórea, Španielsko, Thajsko, Turecko, USA a Venezuela.

Informácie o Operačnej skupine mladých

Operačná skupina mladých (YTF) sa zišla preto, aby podnietila mladých ľudí v úsilí rozprávať sa s ľuďmi, ktorým dôverujú, o sexe a antikoncepcii, a prevziať zodpovednosť za svoje sexuálne zdravie. YTF bola ustanovená s cieľom poskytnúť presvedčivý a dôveryhodný hlas, ktorý by oslovil mladých ľudí; tvoria ju známe, zanietené a nezaujaté mladé osoby z celého sveta., ktoré boli špeciálne vybraté, pretože už teraz mládež nejakým spôsobom ovplyvňujú.

Členovia Operačnej skupiny mladých sú uvedení ďalej. Ďalšie informácie o jednotlivých členoch nájdete u poskytovateľov informácií pre médiá tejto Operačnej skupiny mladých.

 • Brooke Brodack, videoblogerka, USA
 • Claire Oelkers, herečka a TV moderátorka, Nemecko
 • Denise Keller, TV moderátorka, Singapur
 • Diana Angel, herečka a speváčka, Kolumbia
 • Mia Lee, videoblogerka, Čína
 • Phelipe Cruz, novinár a bloger, Brazília
 • Stuart Heritage, bloger, Veľká Británia

Celosvetová online komunita hosťuje na webovej stránke Svetového dňa antikoncepcie www.your-life.com.

Svetový deň antikoncepcie

Svetový deň antikoncepcie sa uskutočňuje každý rok 26. septembra. Každoročná celosvetová kampaň sa sústreďuje na víziu sveta, kde je chcené a vítané každé tehotenstvo. Poslaním SDA, ktoré odštartovalo v roku 2007, je zvýšiť uvedomenie v oblasti antikoncepcie s cieľom umožniť mladým ľuďom, aby rozhodnutia týkajúce sa ich sexuálneho a reprodukčného zdravia robili informovane.

Pod mottom ‚Antikoncepcia: Je to tvoj život, je to tvoja zodpovednosť sa SDA 2010 zameriava na potrebu podporiť a vyzvať mladých ľudí, aby s cieľom zabrániť neplánovanému tehotenstvu alebo sexuálne prenosným chorobám a prevzali zodpovednosť za antikoncepciu.

SDA podporuje združenie 10 medzinárodných neziskových organizácií a vedeckých a zdravotníckych spoločností, ktoré sa zaujímajú o sexuálne zdravie a finančne ho podporuje farmaceutická spoločnosť Bayer Schering Pharma. Medzi neziskové organizácie a spoločnosti zapojené do SDA patria:

 • Asian Pacific Council on Contraception (APCOC)
 • Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM)
 • European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)
 • German Foundation for World population (DSW)
 • International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology (FIGIJ)
 • International Planned Parenthood Federation (IPPF)
 • Marie Stopes International (MSI)
 • Pan American Health and Education Foundation (PAHEF)
 • The Population Council
 • The United States Agency for International Development (USAID)

Zdroj: http://www.antikoncepcia.com/web/novinka-vyskumy-varuju-stupa-trend-nechraneneho-pohlavneho-styku-medzi-mladymi-ludmi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: